Social conversaties politieke partijen dik ondermaats

09-03-2017 (09:00) - Marketing

Nederlandse politieke partijen zijn nog steeds klassiek gericht op zenden en niet op communiceren. Op slechts 13% van de aan de 8 grootste politieke partijen gerichte berichten wordt gereageerd. En dan duurt het gemiddeld bijna 4½ uur voordat die berichten worden beantwoord. Social media- en merkactivatiebureau Goud Uberconnected ging op onderzoek.


Het CDA doet het relatief het best. ChristenUnie, PVV en SP reageren op geen enkel bericht, zo blijkt uit het onderzoek Digital Dialogues Pulse Politieke Partijen (#DDP04 Politieke Partijen). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdamse social media- en merkactivatiebureau Goud Uberconnected, in samenwerking met Dr. Lotte Willemsen, lector Crossmedia Business aan de Hogeschool Utrecht.
De onderzochte partijen zijn het CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP en VVD. Aan de hand van 144 berichten is gekeken naar het reactiepercentage, de inhoudelijke kwaliteit, de reactiesnelheid, het menselijk geluid en de grammatica van de reacties.
 

mager reactiepercentage

Wat valt op? Allereerst, dat in maar liefst 87% van de gevallen door de politieke partijen totaal niet wordt gereageerd op aan hen gerichte berichten. ChristenUnie, PVV en SP spannen hierbij – in negatieve zin – de kroon door op geen enkele van de 18 aan hen gestuurde berichten te reageren. Het CDA scoort met een reactiepercentage van 44% het hoogst, gevolgd door de VVD met 33% en de PvdA met 17%. D66 en GroenLinks hebben ieder slechts op 1 bericht gereageerd en komen daarmee op een mager reactiepercentage van 6%.
 

GroenLinks maakt het bont
Gemiddeld wordt dus slechts in 13% van de gevallen door de 8 politieke partijen de moeite genomen om op berichten van hun (potentiële) kiezers te reageren. En als dat dan gebeurt, duurt het gemiddeld 4 uur en 24 minuten voordat er een reactie op volgt. Hoewel D66 amper reageert, doet ze het wel het snelst. Het duurde 1 uur en 44 minuten om op dat ene bericht te reageren. De VVD deed er gemiddeld bijna 2½ uur over, gevolgd door de PvdA met een reactietijd van bijna 4 uur. Het, qua reactiepercentage, relatief hoog scorende CDA is nóg trager door een gemiddelde reactietijd van ruim 5½ uur. Het meest bont maakt GroenLinks het door er bijna 12 uur over te doen om op slechts 1 bericht van de 18 te reageren.
 

facebook vs twitter
Kijken we naar het gebruikte platform, dan zien we dat er op Facebook (27%) vaker wordt gereageerd dan op Twitter (6%). Via Twitter wordt er wel sneller gereageerd. Een blik op het type bericht, leert ons, dat wanneer de politieke partijen worden geconfronteerd met klachten, ze niet thuis geven. In slechts 8% van de gevallen nemen de partijen dan de moeite om te reageren.
 

inhoudelijk pover
Opmerkelijk is ook dat er niet alleen weinig wordt gereageerd, maar dat ook de inhoudelijke kwaliteit van de reacties pover is. Op inhoudelijkheid scoren de politieke partijen gemiddeld een 5.0 (schaal 0-10). Ook op het gebied van grammatica wordt er geen voldoende gehaald. De partijen moeten het doen met een 5.3. Alleen op het gebied van menselijk geluid wordt een voldoende gescoord. Een 6.8 voor de mate waarin de vragenstellers als persoon worden aangesproken. Ondanks de laatstgenoemde voldoende, scoren de politieke partijen met een 4.7 gemiddeld over alle criteria een dikke onvoldoende als gaat om de totale kwaliteit van de reacties. Ook hier doet het CDA het met een – weliswaar schamele – 5.2 nog het best.
 

Digital Dialogues Pulse
Met bovengenoemde cijfers wijken de onderzochte politieke partijen in negatieve zin sterk af van de resultaten die genoteerd zijn in eerdere Digital Dialogues Pulse-onderzoeken. Dit onderzoek wordt al sinds 2014 gedaan, waarbij in eerste instantie 50 en inmiddels 150 bedrijven en organisaties worden onderzocht op hun webcare-prestaties. Uit het (meest recente) DDP-onderzoek uit 2016 (#DDP03) kwam naar voren dat er gemiddeld op 61% van de berichten wordt gereageerd. Daar steekt het gemiddelde reactiepercentage van 13% bij politieke partijen dus zeer karig bij af. De gemiddelde reactietijd bij de onderzochte 150 bedrijven en organisaties bedraagt 2 uur en 35 minuten. Bij de 8 politieke partijen is dat 4 uur en 24 minuten. Op Facebook-berichten werd door bedrijven en organisaties in 86% van de gevallen gereageerd. Voor Twitter-berichten gold een reactiepercentage van 38%. Met 27% en respectievelijk 6% lopen de politieke partijen ook hier zwaar achter.
 
 
eindcijfer: 4.7
Het gemiddelde eindcijfer bedraagt voor de politieke partijen een 4.7, terwijl dit voor bedrijven en organisaties in het #DDP03-onderzoek op een 6.3 uitkwam. Ook kwalitatief scoren de politieke partijen in sociale conversaties dus ondermaats.
 
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch