Stichting Digitaal Burgerschap Nederland en DDA starten ideeënbox

06-02-2020 (09:21) - Marketing

De stichting Digitaal Burgerschap Nederland en Dutch Digital Agencies (DDA), de branchevereniging voor digitale bureaus in Nederland, openen naar aanleiding van het recente digitale debacle rond de eHerkenning een ideeënbox ter verbetering van overheidscommunicatie.

Consumenten die vinden dat bepaalde digitale overheidsdienstverlening op nationaal of lokaal niveau onvoldoende gebruikersvriendelijk is en verbeterd moet worden, kunnen hun suggestie daarin kwijt. De stichting Digitaal Burgerschap Nederland en DDA willen met de ideeënbox inzicht krijgen in hoeverre dit speelt onder de bevolking en op basis van de verkregen informatie voorstellen doen ter verbetering van overheidscommunicatie.

Ze reageren hiermee op de recente ophef rond de invoeren van eHerkenning. Dat op 1 januari jl. ingevoerde ICT-systeem is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor ondernemers. Zo kunnen ze veilig inloggen om bijvoorbeeld loonaangifte te doen. Maar over de eHerkenning zijn veel klachten. Er zijn wachtlijsten, en zo’n 60.000 organisaties kunnen het systeem niet gebruiken, omdat ze niet zijn ingeschreven in het Handelsregister. Als gevolg van de klachtenregen hebben inmiddels zo'n 24.000 kleine ondernemers uitstel tot 1 juli voor de aanschaf van eHerkenning gekregen.
 

Drempels wegnemen

De stichting Digitaal Burgerschap Nederland en DDA vinden dat Nederland weer koploper moet worden in de digitale wereld. De eerste stap die daarvoor genomen moet worden, is een goed werkende digitale overheid. Een overheid die drempels wegneemt in plaats van opwerpt.
“Het wordt tijd dat de overheid zich losmaakt van het denken vanuit bestaande systemen en procedures en een digitale dienstverlening opbouwt die de vragen en behoeften van mensen centraal stelt in plaats van regels, procedures en organisatiestructuren”, aldus voorzitter van stichting Digitaal Burgerschap Nederland en de DDA, Ivo Roefs. “Met deze ideeënbox geven we daarvoor graag de eerste aanzet.”
 
De stichting Digitaal Burgerschap Nederland en DDA zullen de klachten, suggesties en belangrijkste learnings die zij ontvangen, bundelen en aanvullen en nadrukkelijk onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer en de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst.
 
De ideeënbox is te bezoeken via: dutchdigitalagencies.com/ideeenbox
 
 
 
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch