Vuil op straat blijkt grootste ergernis Nederlanders

07-01-2019 (13:31) - Marketing

Nederlanders maken het vaakst melding bij hun gemeente over vuil op straat en openbaar groen. Op hun beurt komen gemeenten het snelst in actie bij meldingen over gebouwen, straatvuil en water, riolering en bruggen. Oplossingen voor vandalisme nemen aanzienlijk langer in beslag. Dat blijkt uit cijfers van Fixi, de app waarmee inwoners meldingen kunnen maken over problemen in de openbare ruimte. Inmiddels bereikt de in 2015 gelanceerde app een miljoen Nederlanders

 
In 2018 deden Nederlanders via Fixi in totaal 72.185 meldingen, verdeeld over 38 verschillende Nederlandse gemeenten. In een streven de openbare ruimte netjes te houden én de burgerparticipatie te verhogen, werken steeds meer Nederlandse gemeenten met Fixi. In 2018 stapten 25 gemeenten over op de interactieve app.
 
 
Van januari tot en met december kwamen er 15.265 meldingen binnen over vuil op straat, op de voet gevolgd door 14.994 meldingen in de categorie openbaar groen. Onder openbaar groen wordt verstaan meldingen over bijvoorbeeld afgewaaide takken op de weg, gras dat gemaaid moet worden en perkjes of bomen die gesnoeid moeten worden. Ook deden Nederlanders veel meldingen over de openbare verlichting (9.418 meldingen), wegen, trottoirs en fietspaden (8.958) en over verkeer, bebording en parkeren (8.057).
 

Vandalisme

De app registreert ook hoeveel dagen het duurt voordat gemeenten de aanleiding van de melding hebben verholpen. Uit die cijfers blijkt dat inwoners het meeste geduld moeten hebben met vandalisme. Meldingen op dat vlak zijn na gemiddeld 22 dagen opgelost. Ook het verhelpen van gebrekkige openbare verlichting neemt met 20 dagen relatief veel tijd in beslag. Problemen omtrent gebouwen worden met een gemiddelde ‘fix-tijd’ van vier dagen het snelst verholpen. Daarnaast zijn gemeenten er relatief vlug bij met meldingen over vuil op straat (negen). De meeste meldingen worden direct na het weekend gedaan, aldus de cijfers. Op maandag- en dinsdagochtend komen de meeste meldingen binnen.
 

Bereik van 1 miljoen

Het gebruik van Fixi door gemeenten neemt snel toe. Deze maand gaan er weer 3 nieuwe gemeenten live met Fixi, waarmee de app nu een bereik van meer dan 1 miljoen Nederlanders heeft.
 

Over Fixi

Fixi werd in 2015 gelanceerd door ICT-bedrijf Decos na een testperiode met vier gemeenten.  Met de interactieve app Fixi verhogen gemeenten op laagdrempelige wijze de burgerparticipatie. Daarmee worden meldingen sneller opgelost en wordt de tevredenheid van inwoners verhoogd. 
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch