3FM Serious Request: helft jongeren herkent mensenhandel niet

18-10-2019 (09:16) - Media

Slechts een derde (32 procent) van de jongeren denkt dat ze het zouden merken als iemand in hun omgeving slachtoffer is van mensenhandel, terwijl er in Nederland jaarlijks duizenden gevallen van zijn. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel in samenwerking met 3FM Serious Request: The Lifeline.
 
NPO 3FM zet zich dit jaar tijdens 3FM Serious Request samen met het Rode Kruis in voor slachtoffers van mensenhandel, een verborgen drama dat wereldwijd 25 miljoen mensen treft.
 
De grootste groep (47 procent) ondervraagden denkt niet dat ze het door zouden hebben wanneer iemand in hun omgeving een slachtoffer is van mensenhandel. Ze vermoeden vooral dat slachtoffers het onder druk verborgen proberen te houden. "Mensenhandelaren willen niet gepakt worden en slachtoffers zijn waarschijnlijk bang voor de consequenties als ze om hulp vragen", schrijft een jongere.
 
Bijna de helft van de jongeren schat het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland juist in. Zij denken dat er jaarlijks duizenden slachtoffers zijn. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel schat dat het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland tussen de 5.000 en 7.500 ligt. Een jongere: “Ik denk dat het vaker voorkomt dan we denken. Maar je hoort of ziet heel veel niet.”
 
Een op de drie (35 procent) deelnemers aan het onderzoek denkt dat het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland lager ligt dan hoe de situatie in werkelijkheid is, 16 procent denkt hoger.
 

3FM Serious Request: The Lifeline

Dit jaar zet 3FM Serious Request: The Lifeline zich in de week voor kerst in voor de slachtoffers van mensenhandel. 3FM dj’s Frank van der Lende en Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen lopen in teams van twee van Zeeland naar Groningen om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. In de week van 18 t/m 24 december lopen de dj's samen een route van bijna 500 km in totaal. Dit jaar wordt de route afgelegd als estafette en wisselen de dj-teams elkaar af bij zogenaamde chequepoints: feestelijke evenementen waar actievoerders en bezoekers naartoe kunnen komen om hun inzameling aan de actie te doneren. Kijk voor meer informatie op npo3fm.nl/seriousrequest.
 
 

Over het onderzoek

3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, stuurt circa eens per maand een vragenlijst aan leden tussen de 16 en 34 jaar. Aan dit onderzoek, gehouden van 20 september tot en met 2 oktober, deden 1521 jonge mensen mee. De resultaten zijn na weging representatief voor vijf variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, stemgedrag en spreiding over het land. De uitslagen worden gepubliceerd door EenVandaag, NPO 3FM en op jongerenplatforms van NPO 3 en andere platforms van de Publieke Omroep. Kijk voor de volledige resultaten op https://www.npo3.nl/mensenhandel

 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch