ASN Foundation steunt onderzoeksjournalistiek

ASN Foundation steunt onderzoeksjournalistiek

03-05-2021 (09:11) - Media

Onafhankelijke, verdiepende journalistiek levert de bouwstenen voor een goed geïnformeerd maatschappelijk en politiek debat. Dat deze journalistiek bestaat lijkt vanzelfsprekend in ons land, maar is het niet. Daarom steunt de ASN Foundation voor het tweede opeenvolgende jaar twee organisaties die zich inzetten voor het versterken van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek in Nederland: Investico - Platform voor Onderzoeksjournalistiek en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ).
 
Voor veel nieuwsconsumenten is het niet eenvoudig om goede en betrouwbare achtergrondinformatie te verzamelen. Veel meer dan voorheen wordt desinformatie verspreid; algoritmes hebben invloed op wat via social media wordt getoond en commerciële belangen spelen een grote rol in de nieuwsvoorziening. Daarnaast is onderzoeksjournalistiek relatief kostbaar. Deze factoren hebben invloed op de kwaliteit van de informatie die wordt gedeeld en daarmee op de manier waarop we het politieke en maatschappelijke debat kunnen voeren.
 

Publieke debat voeden

Investico, Platform voor Onderzoeksjournalistiek en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten zetten zich beiden in voor onafhankelijk 'grondig en structureel journalistiek onderzoek om het publieke debat beter te kunnen voeden’.
 
Komend jaar ontvangen zij opnieuw steun van de ASN Foundation, de stichting die sinds 2005 organisaties steunt die duurzame initiatieven realiseren op het gebied van mensenrechten, klimaat of biodiversiteit. ‘Zorg voor mensenrechten vormt een van de pijlers van de ASN Foundation en loopt als een rode draad door de historie van onze bank' licht ASN Bank-directielid Joyce van der Est de keuze voor beide initiatieven toe.
 
‘Wij geloven dat we onze democratische rechtstaat alleen kunnen behouden en verbeteren wanneer rechten als vrijheid van meningsuiting en besluitvorming met behulp van maatschappelijk debat geborgd zijn. Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is een voorwaarde om een goede dialoog te kunnen voeren met elkaar én duurzame vooruitgang te realiseren. De manier waarop Investico en de VVOJ zich daarvoor inzetten en het debat voeden, verdient onze steun.’
 

Uitreiking van De Loep in juni

De steun van de ASN Foundation, in de vorm van een financiële schenking, wordt door Investico gebruikt voor het in stand houden van de organisatie en door de VVOJ om jonge onderzoeksjournalisten aan te moedigen. Tijdens de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek op 11 juni wordt de tweede ASN Aanmoedigingsprijs uitgereikt aan journalistiek onderzoekstalent. De Loep is een gerenommeerde Belgisch-Nederlandse prijs voor onderzoeksjournalistiek die sinds 2007 wordt uitgereikt door de VVOJ aan controlerende, opsporende en signalerende journalistiek.
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch