Dalende advertentie-inkomsten en bijzondere posten beïnvloeden resultaat TMG

28-07-2017 (07:45) - Media

De resultaten van Telegraaf Media Groep (“TMG”) over het eerste halfjaar van 2017 zijn fors lager dan over de eerste helft van 2016. Deze ontwikkeling was al zichtbaar bij de rapportage van de resultaten over de eerste vier maanden van 2017 op 26 mei. Exclusief bijzondere en eenmalige posten (vooral reorganisatielasten en de kosten die verband houden met de twee openbare biedingen) realiseert TMG in het eerste halfjaar van 2017 een negatieve EBITDA van EUR 6,1 miljoen, ten opzichte van een negatieve EBITDA van EUR 1,6 miljoen in de eerste helft van 2016.
 
 
Dit negatieve resultaat is vooral het gevolg van de verder dalende advertentie-inkomsten, mede ten gevolge van portfoliowijzigingen. Bovenstaande ontwikkeling van de EBITDA betreft de voortgezette bedrijfsactiviteiten en zijn derhalve exclusief de resultaten van Keesing Media Group (“Keesing”), vanwege de aangekondigde verkoop en ook exclusief de resultaten van de in het radiopartnership met Talpa ingebrachte entiteiten. De verkoop van Keesing leidt na afronding tot een fors positieve liquiditeitspositie. 
 

nieuwe fase ingegaan

TMG is recent een nieuwe fase ingegaan. Sinds 2 juli bezit Mediahuis de meerderheid (64,66%) van de aandelen van het bedrijf. Op 21 juni zijn Marc Vangeel (CEO) en Koos Boot (CFO) benoemd tot de nieuwe Raad van Bestuur en is de nieuwe Raad van Commissarissen benoemd (zie: https://www.tmg.nl/nl/management-structuur). TMG en Mediahuis bouwen nu samen aan een mediabedrijf met een stevige marktpositie, kwaliteitsredacties en sterke merken. Onder leiding van de nieuwe Raad van Bestuur wordt focus aangebracht op de kernactiviteiten en merken van TMG. De Raad van Bestuur presenteert dit najaar haar plannen om van TMG weer een sterk en leidend mediabedrijf te maken.
 
Op 18 juli maakte TMG bekend dat de aandelen van Keesing worden verkocht aan een samen met Ergon Capital Partners te vormen partnership, na goedkeuring van de aandeelhouders en het advies van de medezeggenschapsraden. TMG neemt in dit nieuwe partnership een belang van 30%. De hierbij overeengekomen waardering voor 100% van de onderneming Keesing bedraagt EUR 150,0 miljoen (enterprise value, debt and cash free). De nettokasstroom uit de transactie bedraagt naar verwachting circa EUR 130,0 miljoen (rekening houdend met een herinvestering voor het 30% belang, de omvang van de beoogde financiering van het partnership en uitgaande van de bankstand van Keesing per 30 juni). De netto kasstroom wordt aangewend om de kredietfaciliteiten bij de banken volledig af te lossen. Tevens biedt deze kasstroom ruimte voor de financiering van de bedrijfsvoering en de toekomstplannen voor de kernactiviteiten en merken. 
 

totale opbrengsten dalen 15 miljoen

De totale opbrengsten inclusief het effect van portfoliowijzigingen dalen met 9,3% van EUR 171,9 naar EUR 156,0 miljoen, met name als gevolg van lagere advertentie-inkomsten uit print (-27,0%). Exclusief het effect van portfoliowijzigingen dalen de totale opbrengsten met 7,7%, en de advertentie-inkomsten uit print met 22,4%.
 
Het EBITDA-resultaat inclusief reorganisatielasten, eenmalige advieskosten en inclusief het boekverlies daalt van EUR 1,9 miljoen negatief naar EUR 19,0 miljoen negatief.
 
Ten gevolge van het aantreden van het nieuwe bestuur en gelet op de resultaatontwikkeling en de aanstaande verkoop van Keesing worden de doelstellingen zoals afgegeven op de Investor Relations dag van 27 september 2016 opnieuw bepaald.
 
Met de banken zijn adequate afspraken gemaakt over de financiering van TMG voor de huidige gang van zaken en voor na de verkoop van Keesing. De netto kasstroom uit de verkoop wordt aangewend om de kredietfaciliteiten bij de banken volledig af te lossen. Tevens biedt deze kasstroom ruimte voor de financiering van de bedrijfsvoering en de toekomstplannen voor de kernactiviteiten en merken.
 

Vooruitzichten

Na advies van de medezeggenschapsraden en bij verkregen goedkeuring op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 31 augustus, zal de verkoop van Keesing naar verwachting kort daarna worden afgerond.
 
De inkomsten uit advertenties en oplagen zullen naar verwachting ook in de tweede helft van 2017 onder druk staan. Het effect hiervan zal deels kunnen worden opgevangen door kostenbesparingen.
 
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch