KINK in beroep tegen noodverlenging van landelijke FM-frequenties

KINK in beroep tegen noodverlenging van landelijke FM-frequenties

06-12-2021 (11:49) - Media

Het besluit van het kabinet om de landelijke FM-frequenties voor de derde keer te verlengen en deze niet, zoals de Telecommunicatiewet voorschrijft, opnieuw te verdelen blokkeert nieuwkomers toegang tot de ether. KINK stapt naar de rechter om een nieuwe verdeling van de frequenties af te dwingen.
 
FM-frequenties zijn schaars. In de Europese en Nederlandse regels is bepaald dat zij eerlijk en steeds voor een beperkte periode moeten worden verdeeld. Dat laatste is belangrijk om nieuwkomers op de radiomarkt een kans te geven. Het is dus niet de bedoeling dat vergunningen door verlengingen alsmaar in handen blijven van bestaande vergunninghouders. In 2014 waarschuwde de Raad van State oor dit gevaar toen in het Frequentiebesluit verlengingsmogelijkheden werden opgenomen.
 
KINK is er altijd van uitgegaan dat zij kans maakt op een FM-frequentie, omdat de huidige FM-vergunningen op 31 augustus 2022 aflopen en dus volgens de regels opnieuw moeten worden verdeeld.
 
Als gevolg van een lobby van de zittende FM-partijen zijn de Tweede Kamer en het kabinet akkoord gegaan met een verlenging van drie jaar tot 1 september 2025. Het gaat dit keer om een ‘noodverlenging’, die nodig zou zijn om te herstellen van de lage advertentie inkomsten in Coronatijd. De advertentiemarkt voor radio en TV is echter al geruime tijd spectaculair aan het herstellen en KINK vindt het buitenproportioneel om de vergunningen die pas in september 2022 aflopen nu voor drie jaar te verlengen. Hierdoor zouden de FM-vergunningen 22 jaar in handen van dezelfde marktpartijen blijven.
 
KINK beschouwt de voorgestelde noodverlenging dan ook als flagrante marktafscherming van partijen die hun lucratieve vergunningen koste wat het kost willen behouden en handig gebruik hebben gemaakt van de Corona-crisis.
 
KINK vraagt de bestuursrechter om een streep te halen door de noodverlenging en de staatssecretaris te gebieden de huidige FM-frequenties gewoon opnieuw aan te bieden aan marktpartijen. Hierdoor krijgen KINK en mogelijke andere nieuwkomers een eerlijk kans om hun groeiende publiek te bereiken.
 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch