Kritiek op campagnemetingen zet NOBO aan tot test

05-11-2018 (10:30) - Media

NOBO levert wekelijks bereikcijfers van sites en apps binnen diverse doelgroepen. Een logische vervolgstap voor NOBO is de toevoeging van campagnemetingen. Hiermee kunnen het bereik en het profiel van digitale campagnes betrouwbaar worden vastgesteld. Kritiek op de campagnemetingen, heeft nu geleid tot een test.

 
 
Voor campagnemeting zijn er al enkele instrumenten in de markt beschikbaar. 
Helaas leiden de uitkomsten daarvan tot discussies tussen bureaus, adverteerders en publishers. Voor VINEX was dit aanleiding voor een test, waarbij één campagne is gevolgd met vier verschillende meetinstrumenten die voor profielen en bereik doorlinken naar verschillende panels of databases. Eén van die metingen maakt gebruik van het Media Panel dat de basis vormt voor de NOBO-bereikscijfers.  
 

uiteenlopende resultaten

De grafiek laat de uiteenlopende campagneresultaten zien van de verschillende methoden en panels. De instrumenten spreken elkaar tegen over de leeftijd van de bereikte doelgroeppersonen. De verschillen worden veroorzaakt door factoren als panelsamenstelling, meettechnologie, weging en toegepaste correcties. De methodologische keuzes zijn niet altijd transparant.
 

betrouwbaar bereik

In het digitale domein blijkt meer dan ooit behoefte aan een betrouwbare validatie van het geleverde bereik. De benodigde meting is complex en vergt inzet van alle betrokken partijen. VINEX pleit daarom voor een marktbreed gedragen meetinstrument voor digitale campagnes: 'betrouwbaar opgezet, controleerbaar en met een representatief, goed gemanaged panel als solide basis. Een meting gebaseerd op het NOBO-panel zou een stap in de goede richting zijn.'

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch