Nationaal Media Onderzoek gaat van start

Nationaal Media Onderzoek gaat van start

31-03-2021 (07:00) - Media

Kantar en Ipsos zijn door SKO, NLO, NOM en VINEX geselecteerd om het nieuwe geïntegreerde bereiksonderzoek Nationaal Media Onderzoek op te zetten. Het NMO zal het bereik van televisie, radio, print en online meten en gaat op termijn de huidige standaarden vervangen. Elk afzonderlijk bereiksonderzoek wordt daarbij vernieuwd en sterk verbeterd.

Kantar en Ipsos gaan nauw samenwerken om het geïntegreerde meetsysteem voor televisie, radio, print en online op te zetten. In de loop van 2021 zal de introductie van NMO gefaseerd plaatsvinden en zullen de eerste datasets verschijnen. Die kunnen dan meteen door bureaus, adverteerders en media-exploitanten worden gebruikt.
 
Normcijfers
Bij de start van NMO verzamelt een nieuw establishment survey de normcijfers over het gebruik van media door de Nederlandse populatie. Ipsos levert het fundament voor deze nieuwe cijfers. Ipsos is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het print bereiksonderzoek en de Doelgroep Monitor (DGM) zoals we die nu kennen van NOM. De uitgebreide doelgroep-informatie uit dit onderzoek wordt ook met alle andere datasets meegeleverd.

 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch