Omzet TMG daalt in 2017 met ruim 10%

01-06-2018 (15:29) - Media

Voor TMG en z’n stakeholders was 2017 een uitzonderlijk jaar dat zich kenmerkte door veranderingen die elkaar in hoog tempo opvolgden. De belangstelling voor TMG van Mediahuis/VP Exploitatie en Talpa Holding en het hiermee samenhangende overnameproces waren de belangrijkste ontwikkelingen. Over 2017 ziet het concern zijn omzet afbnemen met 31%, maar stijgt het netto resultaat met 81%.
 

Op 1 december 2017 werd overeenstemming bereikt over de verkoop van het belang van Talpa in TMG aan Mediahuis NV en na afronding van de transactie bezat Mediahuis per 15 december 2017 meer dan 95% van de aandelen TMG. In februari 2018 is de beursnotering van TMG beëindigd. De strategie van TMG is herijkt naar focus op de ontwikkeling in woord én beeld en er wordt gewerkt aan nieuwe productstrategieën om optimaal in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt.
 

TMG 2020 plannen

TMG maakte in november 2017 de plannen voor de toekomst bekend die tot 2020 gefaseerd worden uitgerold. Drie pijlers vormen de kern van deze plannen: focus op kwalitatieve journalistiek uitgedragen door de sterke merken, de beste in service en kwaliteit en het huis op orde brengen. Het afgelopen halfjaar zijn op het gebied van de hoofdmerken, het merkenportfolio en de organisatie zelf verschillende stappen gezet. TMG concentreert zich op de kern van de bedrijfsvoering en werkt efficiënter om kosten te besparen. De kracht van onafhankelijke journalistiek en de sterke merken, het maken van een kwaliteitsslag in de dienstverlening en het op orde brengen van de organisatie staan centraal. De doelstelling is om in 2020 weer een gezonde EBITDA te realiseren.
 

Vooruitblik

Naast het uitvoeren van de TMG 2020 plannen is in de afgelopen periode de 24/7 strategie herijkt. TMG concentreert zich op de ontwikkeling in woord én beeld en binnen de organisatie wordt de executiekracht en de cultuuromslag gerealiseerd die nodig zijn om deze herijkte strategie succesvol uit te voeren. Om optimaal in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt wordt gewerkt aan nieuwe productstrategieën. In het nieuwe TMG start alles bij de klantbehoefte en het benutten van kansen door die behoefte goed in kaart te brengen en de organisatie daarnaar te plooien. Daarnaast wordt ingezet op de groei uit digitale inkomsten zoals e-commerce, online advertenties, dataproposities en video.
 
TMG CEO Marc Vangeel: ‘Ik ben bijzonder trots op de manier waarop medewerkers en de medezeggenschapsraden zich gedurende een lastig jaar met veel onzekerheden onverminderd zijn blijven inzetten voor de toekomst van TMG. We werken nauw samen met Mediahuis om de toekomstplannen voor TMG te verwezenlijken en profiteren wederzijds van aanwezige expertise en efficiencymogelijkheden. Er zijn het afgelopen half jaar veel verbeteringen gerealiseerd en op basis van de herijkte 24/7 strategie en de nieuwe productstrategieën waar momenteel aan gewerkt wordt, zie ik ook de toekomst met optimisme tegemoet.’
 

Jaarcijfers 2017

Deloitte Accountants heeft op 20 april jongstleden de jaarcijfers van 2017 van een goedkeurende verklaring voorzien. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van vandaag is de jaarrekening vastgesteld en decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen met betrekking tot het financieel jaar 2017. Deze jaarcijfers zijn opgenomen in het jaarverslag en vandaag op de website van TMG gepubliceerd.
 
Toelichting op de gecontroleerde jaarcijfers 2017*
 
* De gerapporteerde opbrengsten en EBITDA-bedragen zijn op basis van voortgezette activiteiten (exclusief resultaten Keesing Media Group in 2017 en 2016 en Sky Radio Group in 2016).
 

Financiële highlights

De totale opbrengsten inclusief het effect van portfoliowijzigingen dalen met 10,4% van € 348,1 naar € 311,8 miljoen, met name als gevolg van lagere advertentie-inkomsten uit print (-33,1%). Exclusief het effect van portfoliowijzigingen dalen de advertentie-inkomsten uit print met 22,8%.
Sterke verbetering genormaliseerd EBITDA-resultaat in 2e halfjaar; € 9,8 miljoen positief ten opzichte van € 6,1 miljoen negatief in 1e halfjaar, respectievelijk € 1,2 miljoen positief in 2e halfjaar 2016.
Genormaliseerd voor reorganisatielasten, eenmalige kosten (hoofdzakelijk inzake het overnametraject) en boekverliezen/winsten is een EBITDA gerealiseerd van € 3,7 miljoen, ten opzichte van een negatieve EBITDA van € 0,4 miljoen vorig jaar.
Het EBITDA-resultaat inclusief eenmalige posten bedraagt € 9,7 miljoen negatief (2016: € 12,3 miljoen negatief).
Door eenmalige boekwinsten (op de verkoop van Keesing Media Group en het belang in Talpa Radio) enerzijds en afboeking van een deel van de geactiveerde fiscale compensabele verliezen anderzijds resulteert een nettowinst van € 2,9 miljoen tegenover een nettowinst van € 1,6 miljoen in 2016.
De verkoop van Keesing Media Group leidt tot een forse verbetering van de cashpositie en volledige aflossing van de bankleningen.


Over Telegraaf Media Groep

Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is één van de grootste Nederlandse mediabedrijven, met sterke merken als De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé, VROUW en Telegraaf VNDG; regionale dagbladen (Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider Courant en De Gooi- en Eemlander); digitale merken zoals Dumpert en Gaspedaal. TMG heeft merken en titels die zich richten op entertainment of e-commerce (o.a. GroupDeal) en TMG bezit een indirect belang in puzzeluitgever Keesing. De missie van TMG is om consumenten 24 uur per dag, 7 dagen per week te voorzien van hoogwaardige en relevante content op het gebied van nieuws, sport en entertainment, via alle denkbare distributievormen. 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch