TV-reclamemarkt groeit met 1,4% over eerste drie kwartalen

21-10-2019 (16:35) - Media

De TV-reclamemarkt is over de eerste drie kwartalen van 2019 uitgekomen op € 567 miljoen. Hiermee is de markt gestegen met 1,4 % in vergelijking met dezelfde periode in 2018. De groei zit in alle vormen van TV-reclame: in spot- en non-spotreclame, via het TV- platform als ook via de online videoplatforms van de Screenforce broadcasters.
 
De TV-SchermTijd is toegenomen met 2,7% naar 188 minuten in de eerste drie kwartalen van dit jaar. Met uitzondering van de leeftijdsgroep 20-34 jaar, is deze kijktijd gestegen in alle belangrijke doelgroepen. Het TV- toestel bereikt wekelijks 14,4 miljoen Nederlanders van zes jaar en ouder. Het bereik ligt hiermee op 91 %.
 

Stijging TV-reclamebestedingen

De bestedingen aan TV-reclame worden verdeeld tussen spot- en non-spotbestedingen. De TV- reclamemarkt is in de eerste drie kwartalen van 2019 uitgekomen op € 567 miljoen, na aftrek van bureaucommissie. Hiermee is de markt gestegen met 1,0 % in vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2018.
De spotbestedingen groeiden met 1,3% en kwamen uit op € 508 miljoen. De non-spotbestedingen groeiden met 2,2% naar €59 miljoen. Voor beide categorieën geldt dat het grootste deel van deze groei komt uit de online video platforms van de Screenforce zenders.
De groei in bestedingen voor TV-spot is niet gerealiseerd door een toename in volume. Het aantal adverteerders en campagnes lag in de eerste drie kwartalen lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dientengevolge lag ook het aantal gerealiseerde GRP’s op de doelgroep 25-59 jaar lager dan in 2018.
 

Kijktijd naar TV-zenders stijgt in de eerste drie kwartalen

Begin dit jaar heeft SKO twee nieuwe metrics geïntroduceerd: TV-ZenderTotaal en TV-SchermTijd. TV- ZenderTotaal is de tijd die gekeken is naar content van de TV-zenders en is opgebouwd uit live (lineair) kijken en uitgesteld (non-lineair) kijken. In de eerste drie kwartalen van dit jaar werd er gemiddeld 154 minuten per dag gekeken naar content van de TV-zenders, een stijging van 2 minuten ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2018.
 
Het TV-toestel wordt in meerdere mate ook gebruikt voor het bekijken van andere content dan die van de TV-zenders. Denk aan het bekijken van videobanden of DVD’s en content van videoplatforms zoals Netflix, Videoland en YouTube. Bij elkaar werd in de eerste drie kwartalen van dit jaar 35 minuten per dag gekeken naar andere video content, verdeeld over de categorieën Video-DVD-HDR en Overig. In dezelfde periode in 2018 waren dit nog 31 minuten.
 


TV-SchermTijd stijgt bijna alle doelgroepen

In de eerste drie kwartalen van 2019 is de TV-SchermTijd gestegen met 2,7 % ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2018 en bedraagt 188 minuten onder Nederlanders van 6 jaar en ouder. Als wordt gekeken naar de verschillende leeftijdsgroepen is de TV-SchermTijd, met uitzondering van de leeftijdsgroep 20-34 jaar, overal gestegen in de eerste drie kwartalen. De sterkste stijgers waren de doelgroepen Man 13+ en 25-59 jarigen. 

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch