Verzoek om onderzoek naar beleid TMG ingetrokken

12-06-2017 (20:53) - Media

 

De Vereniging van Effecten Bezitters en Cantor Holding heeft het verzoek aan de Ondernemingskamer om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken bij TMG ingetrokken.

van de baan

Nu Talpa Holding afgelopen eerder al bekend maakte haar verzoek aan de Ondernemingskamer in te trekken, zal de procedure niet meer doorgaan en is ook de zitting die voor donderdag 15 juni gepland stond van de baan. 

afgewezen
Eerder vond de behandeling plaats van het verzoek om onmiddellijke voorzieningen waar door bovenstaande partijen om was verzocht. De Ondernemingskamer was van mening dat er geen gegronde redenen waren om te twijfelen aan een juist beleid of een juiste gang van zaken en wees dit verzoek af.

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch