Barbera Wolfensberger directeur-generaal Cultuur en Media bij OCW

19-05-2017 (16:14) - Mensen

Barbera Wolfensberger wordt directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli.

Barbera was sinds oktober 2015 CMO bij de Telegraaf Media Groep. Daarnaast is zij sinds januari 2014 voorzitter van de Topsector Creatieve Industrie bij het ministerie van Economische Zaken. 

Eerder was zij CEO bij FHV BBDO. Barbera begon haar carrière als Head of Corporate Identity & Communications bij HEMA.