Frans Banninck penning voor Igone de Jongh

01-11-2019 (10:27) - Mensen

Igone de Jongh heeft op 31 oktober de gemeentelijke onderscheiding, de Frans Banninck Cocqpenning, uit handen van burgemeester Femke Halsema ontvangen. De penning werd aan Igone de Jongh uitgereikt direct na afloop van haar allerlaatste voorstelling bij Het Nationale Ballet. De Jongh ontvangt de onderscheiding vanwege haar grote verdiensten als eerste soliste bij Het Nationale Ballet en haar bijdrage aan de Nederlandse dans.

Igone de Jongh, tot en met vanavond eerste soliste van Het Nationale Ballet, neemt na een indrukwekkende carrière van 24 jaar afscheid van het gezelschap. In 1996 begon ze bij Het Nationale Ballet in de laagste rang als adspirant en in 2003 promoveerde ze op vierentwintigjarige leeftijd tot de hoogste rang van eerste soliste.
Igone volgde haar dansopleiding aan de Nationale Balletacademie en The Royal Ballet School. Haar toenmalige adjunct-directeur in Londen noemde haar een ‘enigma’. ‘Een danseres met zo’n bijzondere kwaliteit, dat je wel naar haar móét kijken.’


Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.