Onderzoek schetst positief vooruitzicht voor vrouwen in tech-sector

10-10-2018 (10:25) - Mensen

Booking.com onthult de eerste serie bevindingen van een wereldwijd onderzoek naar genderdiversiteit binnen de tech-industrie. Aanleiding van het onderzoek is de negatieve reputatie die de sector heeft als het gaat om gelijkheid en genderdiscriminatie.


Het onderzoek is onder andere in Nederland uitgevoerd onder vrouwen die werkzaam zijn in de tech-industrie en vrouwelijke studenten die geïnteresseerd zijn in een carrière in de tech-industrie. Het onderzoek toont aan dat vrouwen dit wereldwijd een aantrekkelijke sector vinden en positief aankijken tegen de kansen die de industrie biedt. De huidige samenstelling van het personeelsbestand en het gebrek aan vrouwelijke besluitvormers en zichtbare rolmodellen vormen daarbij de grootste hindernissen.

 

hindernissen

“Vrouwen zijn nog steeds fors ondervertegenwoordigd in de tech-industrie. Wat ons onderzoek ons nu vertelt is waar vrouwen precies de grootste hindernissen ervaren en waar de mogelijkheden tot verandering liggen,” aldus Gillian Tans, CEO van Booking.com. “Het optimisme en de ambitie om succesvol te worden in de tech- of IT-sector bij vrouwen wereldwijd, is inspirerend. Vooral bij de jongere generatie, die in een tech-carrière de potentie ziet om haar ambities te realiseren.”

 

aantrekkingskracht

Het onderzoek van Booking.com bevestigt de aantrekkingskracht van de tech-industrie op de volgende generatie talent, en markeert tegelijkertijd waar men kan beginnen met het dichten van de genderkloof. Wereldwijd hebben vrouwelijke middelbare scholieren (43%) en bachelorstudenten (40%) het sterkst het gevoel dat een carrière in technologie hun de vrijheid geeft creatief te zijn in hun functie. Middelbare scholieren zijn vooral geïnteresseerd in de tech-industrie, omdat deze industrie hen de kans geeft op jonge leeftijd al succesvol te worden (29% tegenover 20% van de ervaren tech-professionals), en hen de mogelijkheid biedt hun eigen koers te bepalen (30% tegenover 22% van de ervaren tech-professionals). Ten slotte willen vrouwelijke studenten inspiratie kunnen halen uit de door hen gekozen loopbaan, te weten 88% van de middelbare scholieren en 85% van de bachelorstudenten.

 

internationaal

De perceptie van gendervooroordelen tijdens het wervingsproces verschilt sterk per markt. In Brazilië heeft één op de twee vrouwen (50%) het gevoel dat gendervooroordelen haar kansen op een carrière in tech negatief beïnvloeden; dat is het hoogste percentage van alle landen die meededen aan het onderzoek. In Europese landen hebben minder vrouwen dit gevoel (18% in Nederland en 22% in Engeland en Duitsland). 


Hiernaast meent twee op de vijf vrouwen in Nederland (40%) dat het gebrek aan vrouwelijke besluitvormers hun kansen op een carrière in technologie belemmert. Al deze factoren dragen er waarschijnlijk aan bij dat meer dan vier op de vijf vrouwen in Nederland het gevoel hebben in bepaalde carrières meer problemen te hebben bij het instromen (81%), groeien en slagen (80%) dan mannen.

 

onderwijs

Als het gaat om carrièrekeuzes, heeft onderwijs volgens het onderzoek al vroeg  invloed op de uiteindelijke loopbaankeuzes van vrouwen. In Nederland zegt meer dan drie op de vijf vrouwen dat hun loopbaankeuze is beïnvloed door de vaardigheden die ze op school en in het hoger onderwijs (69%) ontwikkelden en door de vakken die ze kozen (73%). Vooral in India en China zijn vrouwen meer geneigd in de voetsporen van hun ouders te treden (respectievelijk 64% en 52% tegenover een wereldwijd gemiddelde van 40%). Hier komt bij dat vrouwen in China en India bij het zoeken naar informatie over mogelijke carrièremogelijkheden sneller zullen zoeken bij tech-gerelateerde organisaties waar ze deel van uitmaken (respectievelijk 36% en 27% tegenover een wereldwijd gemiddelde van 20%).