Nieuwe bacheloropleiding van Cibap: Bachelor Visual Communication

19-05-2020 (13:19) - Opleidingen

Cibap, de vakschool voor vormgeving in Zwolle gaat een internationale bacheloropleiding aanbieden in samenwerking met de University of Northampton in Groot-Brittannië.
 
De Bachelor Visual Communication is in het Engels en kan in zijn geheel op het Cibap worden afgerond. In het derde jaar van de mbo-opleiding lopen de studenten een half jaar stage in het buitenland. Met extra lessen volgen de studenten eerst de zogenaamde Bridging module, een voorbereiding op de Bachelor. Als zij hier voor slagen, hun Cambridge examen hebben gehaald en zij er met hun niveau 4 opleiding goed voor staan, stromen de studenten door naar de excellentieroute. Kenmerk van deze opleiding is de combinatie van geschreven en meervoudige visuele communicatie.
 

Havisten

Het opleidingstraject is volgens Cibap vooral geschikt voor studenten met een havodiploma. Zij kunnen in een kort tijdsbestek twee diploma’s halen: een vormgeversdiploma en de internationale bachelor visual communication.
 
Cibap Next wil deze opleiding vanaf 2021 ook aanbieden voor alumni van creatieve vakscholen in Nederland. Dit doet Cibap Next in samenwerking met SintLucasNXT in Eindhoven. SintLucas en Cibap sloten in een 2016 een samenwerkingsovereenkomst met als doel nieuwe opleidingsroutes te ontwikkelen voor de Creatieve Industrie. Kijk voor meer informatie op de site van Cibap.