Amsterdam, galeriestad

16-10-2012 (11:14) - Publicaties

In ‘Positioning the Art Gallery’ wordt de galeriewereld in Amsterdam onderzocht, en kijken de auteurs hoe deze in een bredere, internationale context geplaatst kan worden. Er komt antwoord om de volgende vragen: hoe functioneren galeries in de hoofdstedelijke cultuur, en welke belangen en relaties spelen mee? Hoe verhouden galeristen zich tot inhoudelijke idealen of een commerciële aanpak? Wat is de positie, betekenis en uitstraling van de galeriewereld voor het ‘klimaat’ in een stad als Amsterdam, en de daarbij horende creatieve economie en wat is de betekenis van de galerie in relatie tot de andere podia voor de hedendaagse kunst, zoals bijvoorbeeld musea of kunstenaarsinitiatieven? 
 
Daarnaast gaat het boek ook in op de geschiedenis van galeries in Amsterdam vanaf 1945 tot en met nu, en breidt zijn focus uit naar de betekenis van de galerie in inhoudelijk, economisch, maatschappelijk, kunsthistorisch en globaal opzicht voor de kunstenaar, de kunst en het publiek.

‘Positioning the Art Gallery’, Jan van Adrichem, Dominic van den Boogerd, Xander Karskens, Noor Mertens, Tineke Reijnders, Olav Velthuis en anderen, Ontwerp: Roosje Klap, Valiz Uitgevers, ISBN 978-90-78088-39-4