'Competente mensen, incompetente teams' door organisatiepsycholoog

18-05-2021 (15:48) - Publicaties

Competente mensen vormen niet automatisch competente teams. Hoe goed de intenties ook zijn en hoe hard je er als teamcoach, leider, of bijvoorbeeld consultant ook aan trekt, soms lukt het gewoon niet om samen iets goeds neer te zetten. Vaak betekent dat dat je er juist wat minder hard aan moet trekken. Wat werkt dan wel? In haar boek Competente mensen, incompetente teams laat organisatiepsycholoog Jobbeke de Jong zien hoe je met behulp van systeemdenken grip krijgt op het gedoe en de samenwerking in je team op de rails krijgt.
 
Als we kijken naar een groep, zien we vaak alleen de individuen. We zien gemotiveerde, competente professionals en vertrouwen erop dat zij samen het beoogde resultaat zullen behalen. Vaak pakt dat echter anders uit, want de groep is anders dan het individu. "Als je wilt dat de groep gezamenlijk een resultaat boekt, moet je met de groep als totaal werken en anders kijken dan je gewend bent," aldus Jobbeke De Jong. Systeemdenken is daar de uitgelezen methode voor, de auteur laat zien hoe je die omslag naar systeemdenken maakt.


Systeemdenken

Systeemdenken betekent dat je de groep als een zelfstandig, levend organisme leert zien met haar eigen ontwikkelstadia en gedragingen. En hoe je als leidinggevende, teamcoach, consultant en trainer ook door deze dynamiek wordt beïnvloed. Veel van wat je denkt, voelt, zou willen doen en doet is niet alleen persoonlijk, maar een reflectie van wat er op teamniveau speelt. Deze kennis ontbreekt meestal: we maken gevoel en gedrag persoonlijk. Als je dit echter weet te gebruiken en begrijpt wat er gebeurt in het team als geheel systeem, leg je het fundament voor interventies die echt het verschil maken in het functioneren van het team. De Jong refereert in het boek dan ook niet aan ‘leidinggevenden’ en ‘teams’ maar gebruikt de termen ‘interventionisten’ en ‘taaksystemen’
 

Team excellence

In hoofdstuk 1 haalt De Jong een bekend onderzoek binnen Google aan, project Aristotle (2012). Een van de voor Google meest verassende vondsten uit project Aristotle was dat het niet de kwaliteit van de individuele leden van de teams was die team excellence bepaalde. Het is de kwaliteit van de onderlinge interactie met elkaar. Als die van zo’n kwaliteit is dat er psychologische veiligheid ontstaat, heb je een van de belangrijkste ingrediënten voor team excellence.
 

Over de auteur

Jobbeke de Jong is een organisatiepsycholoog met jarenlange ervaring als consultant en opleider van (team)coaches. Ze is expert systeemdenken, systemisch werken en interventiekunde. Ze runt haar eigen opleidingsinstituut interventiekunde Tachles in Bussum.