De kracht van Design Thinking

17-05-2013 (08:39) - Publicaties

Elk jaar spot GOC de trends in de creatieve industrie en in 2013 ligt de focus op Design Thinking. Waarom? ‘We zijn in een fase beland waarin bedrijven zich op een andere manier moeten onderscheiden. De verbeteringen aan bestaande producten en diensten zijn vaak wel gedaan maar als je wilt groeien, moet je op zoek gaan naar een radicaal innovatieve cultuur’, zegt Hermien Mijnen, medeauteur van het Trendsboek met de titel: ‘zoek de cash cow’. 
 
Design Thinking kan daar bij helpen. Achter deze verzamelnaam schuilt een schat aan ideeën voor ieder bedrijf dat creatiever en innovatiever wil worden. Denk hiervoor aan creatieve brainstormvarianten, storytelling, het creëren een fictief persona die je producten of diensten gebruikt, communiceren in beelden (infographics), en het testen van prototypes. Stuk voor stuk beproefde designmethoden, die steeds vaker ook buiten het creatieve domein opduiken. Kortom, Design Thinking is een uitnodiging om te durven spelen, te bewegen en te doen. Dat levert creatieve energie op en brengt je vooral een cash cow.

Meer weten over Trends in de creatieve industrie? Download of bestel Trends op www.goc.nl/trends.