De privacy discussie startte 50 jaar geleden al

17-02-2021 (11:45) - Publicaties

De discussie over privacy lijkt iets te zijn van de afgelopen jaren, maar niets blijkt minder waar. 50 jaar geleden stond het onderwerp al hoog op de agenda. De directe aanleiding voor de eerste grote maatschappelijk privacy discussie: de Volkstelling van 1971 die op 28 februari van dat jaar wordt gehouden. Privacy deskundige Jan Holvast schreef er een rijk geïllustreerd boek over.
 
De titel van het boek - De Volkstelling van 1971, Verslag van de eerste brede maatschappelijke discussie over aantasting van privacy - is gekozen vanuit het streven naar een weergave van de feitelijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Het gaat daarnaast vooral om de meningen en standpunten van anderen: de regering, het CBS dat belast was met de uitvoering van de volkstelling en, met name, actiegroepen en burgers die zich tegen deze telling hebben verzet. Het voorwoord van deze geïllustreerde uitgave werd geschreven door Jacob Kohnstamm, toenmalig voorzitter College bescherming persoonsgegevens.
 
Uit de recensie in Privacy & Informatie: “…een prachtig boek dat iedereen die de persoonlijke levenssfeer in een hightech samenleving hoog heft zitten moet het lezen. Hij of zij zal daar plezier en genoegen aan beleven, maar bovenal inzicht verwerven.” 
 
De uitgave kost €27,50 en is online te bestellen bij Uitgeverij Paris.