MOOD 17: De roep om het loslaten

29-11-2016 (11:43) - Publicaties

Vandaag verschijnt het nieuwe trendboek van Trendslator: MOOD 17. Het boek is een shoutout naar mensen om afscheid te nemen van het post-kapitalisme en vastomlijnde wereld- en mensbeelden. Daarbij hoort het omarmen van nieuwe modellen en systemen die we met elkaar en voor elkaar willen uitproberen, van start-up naar scale-up. 
 
Het thema van deze uitgave van MOOD is de kunst van het loslaten. De 7 trends voor 2017, SEARCH, SENSE, STAND, SHOCK, DARE, KNOW en SHOW, laten zien dat we in dit tijdsbestek afstand moeten doen van vertrouwde zekerheden op het gebied van economie, religie en politiek. De verhoudingen en tegenstellingen tussen mannelijk en vrouwelijk, nationaal en internationaal, conservatief en progressief; ze verschuiven radicaal en verdwijnen sneller dan we voor mogelijk houden. 
 
Loslaten is volgens Trendslator een vorm van risicobeheersing. Risico’s zijn te beheersen, mits we verouderde denkpatronen los durven laten, zo wordt betoogd in MOOD 17. Het boek stimuleert ons om onze creativiteit en innovatiekracht volop in te zetten, zodat we de grenzen tussen angst en hoop, mens en machine, virtueel en reëel op kunnen heffen en de weg kunnen vrijmaken voor een toekomst op basis van vertrouwen.
 
Lees hier meer over MOOD.