Reorganisaties maakten het omroepbestel stuk volgens Ton Verlind

13-07-2021 (11:05) - Publicaties

"Het omroepbestel is door alle reorganisaties stukgemaakt. Dat heeft geleid tot voorspelbare journalistiek en het verdwijnen van pluriformiteit". Dat zegt Ton Verlind, ex-Brandpunt-presentator en voormalig mediadirecteur van de KRO bij gelegenheid van het verschijnen van zijn boek; 'Een schitterende slangenkuil'. In het boek beschrijft Verlind zijn persoonlijke ervaringen met vijftig jaar journalistiek. Van regionaal verslaggever bij een krant, via de radio en de televisie werd hij mediadirecteur van de KRO, een functie die hij twaalf jaar vervulde en eind 2007 neerlegde.

In 'Een schitterende slangenkuil' bekritiseert Ton Verlind de aanhoudende reorganisaties bij de publieke omroep, waarvan hij een deel van nabij meemaakte. "Omroepen hebben te weinig nog in de pap te brokken. Ze hebben de afgelopen jaren onvoldoende weerstand geboden aan de centralisering van de publieke omroep. De traditionele omroepen worden daardoor in hun bestaan bedreigd", aldus de ex-omroepdirecteur.


Journalisten kind van de rekening

Verlind over de ontwikkelingen in de achterliggende jaren: "Kijkcijfers bij de publieke omroep werden belangrijker dan maatschappelijke impact. De zucht naar succes is ten koste gegaan van de verscheidenheid; het is nu steeds hetzelfde geluid dat gehoord wordt. Voor afwijkende meningen, originele gedachten en dwarsdenkers is onvoldoende plek. Het wordt tijd dat de journalisten van de publieke omroep aan deze stelselmatige verzwakking van hun vak een halt toeroepen, bijvoorbeeld door te eisen dat er een journalist komt in de top van de publieke omroep".

In 'Een schitterende slangenkuil' beschrijft Ton Verlind hoe journalisten van de KRO door politici werden tegenwerkt en Dirk Scheringa van de DSB-bank de omroep voor honderdduizenden euro’s strafte met het intrekken van advertenties als antwoord op een reportage die hem niet beviel.