Snelcurcus divergent en convergent denken

10-01-2017 (13:06) - Publicaties

Dorte Nielsen vertelt in The Divergent and Convergent Thinking Book over tot divergent en convergent denken, met als doel om innovatief denken te versterken. Hierbij biedt Nielsen praktische oefeningen om creativiteit te vergroten. 
 
Het idee van het boek is ontstaan naar aanleiding van onderzoek naar creativiteit, waaruit blijkt dat het onderverdelen van denken in divergent en convergent de ideeënproductie verbetert en vergroot. Divergent denken wordt toegepast om ideeën te genereren, waar convergent denken helpt bij het selecteren van de beste ideeën.
 
Dit boek kan gezien worden als een 152 pagina's tellende inleiding in het divergent en convergent denken.