Strategie is niet meer statisch

29-05-2018 (10:13) - Publicaties

Een strategie uitstippelen en dan het volgens plan uitvoeren is niet meer van deze tijd. Want bedrijven moeten zich continu aanpassen. In zijn boek 'De essentie van high performance' laat Peter Stoppelenburg zien hoe je als bedrijf de condities kunt creëren voor verandering, innovatie en high performance en hoe agile daar een cruciale rol in speelt.


Omdat alle steeds aan verandering onderhevig is, wordt er ook iets anders gevraagd van leiders. Leiders moeten het voortouw nemen in het faciliteren van transformaties. En dat gaat het best als je eerst naar jezelf kijkt, aldus Stoppelenburg: "Alleen als een leider naar zijn eigen routines en automatismes durft te kijken, kan hij de routines van de organisatie veranderen." Zelfkennis is daarmee het uitgangspunt en de randvoorwaarde voor high performance in dynamische tijden. 

 

kernelementen

Stoppelenburg zegt dat er vijf kernelementen nodig zijn op weg naar high performance. Een hoger doel is belangrijk, daarnaast een systemische kennis van de organisatie, dienend leiderschap, agile organiseren en de menselijke maat. Meer nog dan voorheen is de focus op een hoger doel en zingeving van belang. Daarnaast moet je je organisatie leren bekijken door een systemische bril. Je moet de diepere systemische krachten van de organisatie volledig doorgronden om succesvolle transformaties mogelijk te maken. Zo kan er een agile organisatie ontstaan die excelleert. Stoppelenburg laat zien hoe je mindset en vaardigheden kunt veranderen met als doel innovatie. Tot slot houdt Stoppelenburg een betoog voor het belang van menselijkheid. Wees wijs, vriendelijk en altruïstisch.