AAP verlengt project bedreigde apen met steun van Postcode Loterij

21-05-2021 (12:03) - Sustainable

Born to be Wild, een bijzonder dierenbeschermingsproject dat Stichting AAP in samenwerking met IFAW in 2017 startte met steun van de Nationale Postcode Loterij, wordt vervolgd. Onder leiding van conservatiebioloog Imad Cherkaoui neemt AAP de leiding over het project.
 
Doel is een duurzame overdracht van Born to be Wild aan de lokale gemeenschap en autoriteiten. Reden voor het voortzetten van het project zijn de zeer bemoedigende resultaten die de afgelopen drie jaar samen met IFAW behaald zijn. Belangrijkste winst: de populatie berberapen in het projectgebied groeide met 32%.

AAP wil met het voortzetten van het project de toestroom van berberapen naar Europa nog verder afremmen. De eerdere steun van de Nationale Postcode Loterij maakt het mogelijk Born to be Wild voort te zetten zonder extra financiering. AAP bedankt de deelnemers van de loterij daar heel hartelijk voor en hoopt dat het project binnen enkele jaren zelfstandig en duurzaam draait om de berberapen blijvend te beschermen. Meer informatie over het project is te vinden op www.aap.nl/nl/borntobewild