BMW en MINI dealers maken duurzaamheid tastbaar voor klant

BMW en MINI dealers maken duurzaamheid tastbaar voor klant

14-10-2021 (11:52) - Sustainable

De directie van de gehele dealerorganisatie van BMW en MINI kwam bijeen in BMW Welt in München om het zogeheten Dealer Duurzaamheidsconvenant te ondertekenen. Dit convenant dient enerzijds als een verlengstuk van de duurzaamheidsstrategie van BMW Group, anderzijds als middel om duurzaamheid voor klanten in de showroom geloofwaardig en tastbaar te maken. De dealerorganisatie van BMW Group Nederland bestaat uit 12 dealergroepen die samen 52 vestigingen verspreid door Nederland hebben. Door de ondertekening committeert elke BMW en MINI vestiging zich aan zes duurzaamheidsdoelen.

- Erkend Duurzaam Plus gecertificeerd per 2021;
- Gebruik van uitsluitend 100% groene stroom en minimaal CO2 gecompenseerd gas per 2021;
- Elke nieuwe, elektrische BMW of MINI is volledig opgeladen met 100% groene stroom bij aflevering aan de klant (indien de capaciteit dit toelaat);
- Het proactief informeren van de klant en relaties over de duurzame prestaties van BMW Group en de eigen organisatie;
- Het aanbieden van elektrisch vervangend vervoer;
- Het jaarlijks deelnemen of opzetten van een maatschappelijk verantwoord initiatief.
 
Wat dit Duurzaamheidsconvenant extra bijzonder maakt, is dat het wordt ondertekend als een overeenkomst tussen de dealers onderling – BMW Group en BMW Group Nederland staan hier dan ook buiten. Nederland is bovendien de eerste markt, waarbij de dealers onderling dergelijke afspraken maken.
 

Duurzaamheidsstrategie BMW Group

Met de nieuwe duurzaamheidsstrategie (aangekondigd halverwege 2020) stelt BMW Group zichzelf duidelijke doelen voor CO2-reductie tot 2030. Deze doelen strekken zich uit over de gehele levenscyclus: van de toeleveringsketen via de productie tot het einde van de gebruiksfase. Het doel is 50% reductie van wereldwijde CO2-emissie gedurende de gebruiksfase in 2030 en meer dan 40% reductie van CO2-emissie gedurende de gehele levenscyclus. Als onderdeel van deze allesomvattende benadering van duurzaamheid streeft BMW Group er tevens naar om het aandeel van gerecyclede materialen in haar auto’s aanzienlijk te verhogen. Gemiddeld bestaan auto’s nu voor circa 30 procent uit gerecyclede en herbruikbare materialen. Met de ‘Secondary First’ benadering wil BMW Group dit aandeel vergroten tot 50 procent.