Bosatlas van de Duurzaamheid behandelt verleden, heden en toekomst

10-10-2019 (12:25) - Sustainable

De allereerste Bosatlas van de Duurzaamheid verschijnt deze week. SER-voorzitter Mariëtte Hamer neemt het eerste exemplaar in ontvangst.
 
In tien hoofdstukken behandelt de atlas de essentie rondom het thema duurzaamheid. Daarbij is er aandacht voor het verleden, het heden en de toekomst. Ook komen talloze ontwikkelingen binnen de landsgrenzen en erbuiten aan de orde: van het Klimaatakkoord van Parijs tot kringlooplandbouw, van wateroverlast tot urban mining.
 
Uiteraard staat de atlas ook stil bij concrete maatregelen die burgers, bedrijven en overheden zelf kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. Al deze informatie wordt weergegeven op kaarten met de karakteristieke Bosatlasstijl, aangevuld met aantrekkelijke infographics, heldere diagrammen en veel foto's.
 
Diverse partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming en hebben essentiële informatie geleverd. Met als resultaat: een atlas voor een breed publiek rondom een maatschappelijk relevant thema. Vanwege het belang van duurzaamheid voor volgende generaties, bieden de betrokken partijen alle scholen in het voortgezet onderwijs begin 2020 een set atlassen aan, samen met een bijpassende lessenbundel.