Chaudfontaine behaalt hoogste AWS-certificaat voor duurzaam watermanagement

16-06-2021 (10:48) - Sustainable

De mineraalwaterbottelarij Chaudfontaine heeft het platinum certificaat voor duurzaam watermanagement behaald van de wereldwijde Alliance for Water Stewardship (AWS): de hoogste score binnen dit certificaat voor duurzaam waterbeheer dat wereldwijd behaald kan worden. Duurzaamheid is een belangrijke prioriteit voor de Europese mineraalwaterbottelarij, die de ambitie heeft als één van de eerste Europese Coca-Cola productielocaties tegen 2023 CO2-neutraal zijn.
 
Om de hoogste kwaliteit mineraalwater én minimaal watergebruik te kunnen verzekeren, is de bescherming van de bronnen al jaren een hoofdfocus voor Chaudfontaine. Sinds 2008 werd er 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in 590 maatregelen om het waterwingebied van 250 hectare te beveiligen tegen en vrijwaren van vervuiling. Alle mogelijke bronnen van verontreiniging in het waterwingebied van 250 hectare rondom de productie-site zijn in kaart gebracht en aangepakt. Zo werden alle mazouttanks (552 in totaal) van omwonenden beschermd of weggehaald zodat het water bij een lek niet vervuild zou kunnen worden.

“De bescherming van onze bronnen en actief samenwerken met stakeholders rond waterbeheer zijn topprioriteit. We zijn dan ook erg trots dat onze inspanningen en de 590 maatregelen die we de afgelopen jaren genomen hebben nu ook officieel erkend worden”, aldus Achmed Boumrah, directeur van de mineraalwaterbottelarij in Chaudfontaine.
 

Bredere duurzaamheidambities van Coca-Cola

Coca-Cola European Partners (CCEP) heeft de ambitie om in 2040 over de hele waardeketen klimaatneutraal te zijn. Het AWS-certificaat voor Chaudfontaine is een belangrijke stap die past binnen die bredere duurzaamheidsambities, waaronder die in duurzamer waterbeleid. Zo wil Coca-Cola tegen 2030 100% van het water dat gebruikt wordt in de dranken en in de fabrieken teruggeven aan de natuur. In Nederland kondigde Coca-Cola in april aan dat de fabriek in Dongen vanaf 2023 volledig CO2-neutraal zal zijn. De fabriek in Dongen behoort tot één van de zes geselecteerde pilot-fab