Consumenten bereid langer te wachten op duurzaam geleverd pakket

Consumenten bereid langer te wachten op duurzaam geleverd pakket

08-10-2020 (10:19) - Sustainable

Consumenten zijn bereid om langer te wachten op hun online aankoop als de levering duurzaam is. Dat blijkt uit de nieuwe Duurzaamheidsmonitor voor de e-commercesector van Thuiswinkels.org. 42 procent van de ondervraagden is positief over langer wachten en slechts 12 procent zegt dit niet te willen doen. 
 
De bereidheid om te betalen voor een bezorging met minder CO2-uistoot daalde iets sinds de uitbraak van de coronacrisis. Van 17 procent voor de pandemie naar 15 procent nu. Verder blijkt dat duurzaam online winkelen populairder is in de stad. Inwoners van stadscentra zijn veel vaker bereid (24 procent) om te betalen voor een duurzame levering dan mensen die wonen in woonwijken (17 procent), in een dorp (14 procent), of buiten de bebouwde kom (10 procent). 23 procent van de centrumbewoners laat duurzaamheid van de webwinkel ook meewegen in het besluit om daar al dan niet een aankoop te doen. Bij inwoners van een dorp (16 procent), buitenwijk (18 procent) of op het platteland (18 procent) is dit een stuk minder het geval.
 

Stadsbewoners kiezen vaker afhaalpunt

Stadsbewoners kiezen ook vaker een afhaalpunt uit duurzaamheidsoverwegingen: 35 procent van de centrumbewoners en 33 procent van de inwoners van een buitenwijk kiest bewust voor afhaalpunten. Bij dorps- en plattelandsbewoners gaat dit om respectievelijk 28 procent en 25 procent. Mensen in een stadscentrum voelen zich ook vaker bezwaard over een bestelling (18 procent) ten opzichte van een percentage tussen de 7 procent en 11 procent voor de groepen buiten het centrum.
 

Bereidheid duurzame keuze daalt bij Millenials

Opvallend is dat vooral Millennials (geboren tussen 1980 en 1994), in vergelijking met andere generaties, in het laatste half jaar steeds minder bereid zijn om duurzame keuzes te maken als het gaat om online winkelen. De oudste generatie (babyboomers, geboren tussen 1946 en 1961) is het meest geneigd tot duurzaam gedrag bij het online winkelen. Liefst 50 procent is zeer bereid om langer te wachten op een bestelling als dat duurzamer is en 17 procent wil extra betalen voor minder CO2-uitstoot. De Millennials stonden tot de zomer van 2020 ook te boek als duurzaam: 40 procent van hen was bereid te wachten en 18 procent gaf aan te willen betalen voor minder CO2-uitstoot. Sinds de zomer daalt dit animo echter snel: inmiddels wil nog maar een derde van de Millennials wachten (34 procent) en geeft nog maar 13 procent aan te willen betalen. Daarmee daalt hun bereidheid om te betalen voor CO2-reductie tot onder dat van Generatie X (1961-1980) en Generatie Z (1996-2005) met respectievelijk 14 procent en 18 procent.
 

Gebrek aan kennis

Uit het onderzoek blijkt ook dat er een gebrek aan kennis is over wat duurzame afleveropties zijn. Slechts 12 procent van de consumenten denkt dat online bestellen en de volgende dag afleveren een duurzame winkeloptie is. Terwijl dit volgens Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org wel het geval is: ‘De logistieke processen zijn hier goed geregeld, zeker wat betreft next-day delivery. De busjes kunnen goed gevuld worden’. 63 procent van de respondenten ziet bezorging bij een afhaalpunt en dan zelf met de fiets ophalen wel als een milieuvriendelijke optie. Jongen: ‘Een afhaalpunt levert, in tegenstelling tot het beeld dat er bestaat, op dit moment geen milieuwinst op ten opzichte van thuisbezorgen. Het heeft wel die potentie als een groot deel van de consumenten voor deze optie zou kiezen.’
 
Gevraagd naar hoeveel van de bestelbussen in Nederland voor de e-commercesector rijden, zijn de schattingen van consumenten vele malen hoger dan de werkelijkheid. 36 procent van de respondenten denkt dat 30-50 procent van de bestelbussen pakketten rondbrengt en 32 procent denkt zelfs 50-80 procent. Volgens Jongen klopt dit niet. Het percentage bestelbusjes dat voor de e-commercesector rijdt, is namelijk slechts 5 procent (in de stad), zo blijkt uit onderzoek van een aantal onderzoeksbureaus in opdracht van de Topsector Logistiek. Het aandeel lijkt voor mensen vermoedelijk zoveel hoger omdat de pakketbusjes voor de deur stoppen, terwijl bijvoorbeeld de bussen van de bouwsector en servicediensten van zelfstandigen minder zichtbaar zijn. De meeste bestelauto’s rijden voor laatstgenoemde sectoren.
 

Verduurzaming volgens klanten

De consument is ook gevraagd welke acties e-commercebedrijven volgens hen kunnen ondernemen om duurzamer te worden.Hierbij werden 11 mogelijkheden voorgelegd. Minder plasticgebruik is voor 78 procent van de respondenten zeer belangrijk, gevolgd door minder gebruik van verpakkingsmaterialen in het algemeen (70 procent). Minder belangrijk voor verduurzaming is volgens de consument dat er meer afhaalpunten komen; 47 procent vindt dit van belang. Jongen: ‘De sector heeft als doelstelling om in 2025 50% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2018. Dit gebeurt onder meer door hogere efficiëntie en een toename van emissievrije voertuigen. Het is bij de verduurzaming van belang dat bedrijven goed in beeld hebben welke maatregelen de meeste impact maken en dat ze rekening houden met wat consumenten belangrijk vinden.’