Culturele sector ziet belang duurzaamheid, maar er is nog winst te behalen

20-06-2019 (09:14) - Sustainable

Het belang om te verduurzamen wordt in de cultuursector sterk gevoeld. Wel is er nog veel winst mogelijk, en bestaat er een duidelijke behoefte aan kennis, praktische begeleiding, en financiële ondersteuning. Dit blijkt uit het onderzoek 'Duurzaamheid in de culturele sector', dat de Boekmanstichting en Bureau 8080 vandaag presenteren in de Hermitage te Amsterdam.


De culturele sector heeft bij uitstek de mogelijkheid om op een creatieve manier te laten zien waarom verduurzaming belangrijk is, en kan daarmee bewustwording creëren bij de vele miljoenen bezoekers die de sector jaarlijks ontvangt.


Daarnaast heeft verduurzaming direct positieve gevolgen voor organisaties zelf, onder meer op het gebied van financiën, imago en toekomstbestendigheid. Om te inventariseren hoe de sector met verduurzaming omgaat, is in het voorjaar van 2019 een enquête uitgezet. Ruim 250 culturele instellingen beantwoordden vragen over hun houding ten opzichte van verduurzaming, de activiteiten die zij zelf doen, en knelpunten en behoeften.


zes manieren

De resultaten van het onderzoek tonen een sector die het belangrijk vindt om te verduurzamen – gemiddeld beoordelen respondenten dit belang met een 8,5. 92 procent van de respondenten geeft aan al iets aan verduurzaming te doen, gemiddeld op zes verschillende manieren. Intrinsieke motivatie, het creëren van bewustwording, voorbereiding op de toekomst en het eigen imago worden het vaakst als redenen genoemd.


Tegelijkertijd zijn er veel aanknopingspunten om de verduurzaming van de sector te verstevigen. Bij 70 procent van de respondenten zijn activiteiten om te verduurzamen niet vastgelegd in een bedrijfsplan, bij 60 procent van de respondenten is er niemand voor verduurzaming verantwoordelijk, en bij 80 procent wordt de voortgang niet gemonitord. Daarnaast geven veel organisaties aan dat een gebrek aan tijd, kennis en geld verdere verduurzaming bemoeilijkt.


verplicht

Als mogelijke manier om verduurzaming sectorbreed te stimuleren, is aan respondenten gevraagd wat zij ervan zouden vinden als subsidieverstrekkers eisen stellen op het gebied van duurzaamheid – een maatregel die in Engeland veel heeft opgeleverd. In Nederland is 70 procent van de organisaties positief over een verplichte paragraaf hierover in subsidieaanvragen, en 60 procent is positief over verplichte maatregelen om te verduurzamen. Wel worden onder andere financiële stimulering en maatwerk als vereisten gezien. 


Lees hier het volledige onderzoek.