Elektrische auto’s essentieel in strijd tegen klimaatverandering

Elektrische auto’s essentieel in strijd tegen klimaatverandering

07-10-2020 (09:58) - Sustainable

De aardbol kreunt en steunt onder het juk van de klimaatverandering. 55 procent van de Nederlanders ziet hiervoor een duurzame weg als de beste oplossing. Bijna net zoveel mensen (52 procent) zeggen dat het verminderen van de CO2-uitstoot van transport belangrijk voor ze is. Elektrische auto’s zijn, volgens 45 procent van de Nederlanders, een goede oplossing voor klimaatverandering.
 
Dit zijn enkele eerste bevindingen van de EVBox Mobility Monitor—het jaarlijkse marktonderzoek van EVBox naar de adoptie van elektrische auto’s en eventuele barrières hiervan. Dit onderzoek werd samen met Ipsos uitgevoerd onder 3600 respondenten uit zes verschillende Europese landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.
 
Een groot deel van de Nederlanders (51 procent) ziet klimaatverandering als een persoonlijke zaak. Wanneer we kijken naar de respondenten die al elektrisch rijden of dit overwegen te doen, is dit percentage maar liefst 68 procent. Ruwweg twee derde van de (potentiële*) elektrische bestuurders ziet een duidelijk verband tussen elektrisch vervoer en de strijd tegen klimaatverandering.

 

Stimulansen en barrières om elektrisch te rijden

Laadmogelijkheden en prijsperceptie van elektrische auto’s blijven de grootste obstakels In bijna elk van de zes landen, Noorwegen daargelaten, zijn de twee voornaamste barrières om elektrisch te rijden: de perceptie dat elektrische auto’s nog relatief duur zijn en dat er een gebrek is aan publieke laadpunten. Andere zorgen zijn: de benodigde tijd voor het laden en de perceptie dat de onderhoudskosten van een elektrische auto hoger uitvallen dan die van een brandstofauto. Echter, het leeuwendeel (89 procent) van de huidige elektrische bestuurders in Europa ervaart geen problemen tijdens het laden.
 
Om ervoor te zorgen dat meer mensen elektrisch gaan rijden, blijkt uit het onderzoek dat er meer overheidsbeleid met het oog op milieu, meer (snel)laadpunten in Europa en meer betaalbare elektrische automodellen moeten komen. Dit zijn de grote drijfveren om de overgang naar elektrisch te versoepelen en zo een duurzame toekomst tegemoet te gaan.

 

Over de EVBox Mobility Monitor

Dit marktonderzoek is uitgevoerd door Ipsos op aanvraag van EVBox. De enquête is afgenomen in zes Europese landen (België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk) onder 3600 burgers, waaronder 600 elektrische bestuurders.
Onder elektrische bestuurders verstaan we bestuurders van een hybride, plug-in hybride en volledig elektrische auto.