FrieslandCampina trekt €24 miljoen uit voor duurzaamheid boeren

09-01-2020 (15:45) - Sustainable

FrieslandCampina stelt jaarlijks 24 miljoen euro beschikbaar om de duurzame ontwikkeling op het boerenerf te stimuleren. De hoogte van de toeslag die melkveehouders kunnen krijgen wordt bepaald door de hoeveelheid punten die ze hebben gescoord in het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet.
 
Foqus planet meet onder meer de milieu-impact van een melkveebedrijf, zoals de hoeveelheid zelf geproduceerd voer, broeikasgasuitstoot, stikstofbodembalans en blijvend grasland, maar ook dierenwelzijn en -gezondheid. De leden van FrieslandCampina kunnen 24/7 inzien hoe ze op de verschillende onderdelen  scoren. De hoeveelheid punten in combinatie met de hoeveelheid geleverde melk beïnvloeden onder meer de toeslag.
 
In 2019 investeerde FrieslandCampina ook meer in duurzaamheidsprojecten op en rondom het erf, onder meer gefinancierd uit de meerprijs die aan retailers gevraagd werd voor zuivel onder het duurzaamheidskeurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Ook werden de eerste vrachtwagens die de melk ophalen voorzien van schonere brandstof (LNG en elektriciteit).