McDonalds en Eneco slaan handen ineen

29-07-2021 (13:46) - Sustainable

Eneco en McDonald’s gaan samenwerken om de energietransitie van McDonald’s verder vorm te geven. McDonald’s wil in Nederland de broeikasgasuitstoot vanuit restaurants en de productieketen fors reduceren voor 2030. Om dat doel te bereiken stapt McDonald’s per januari 2023 over op volledige groene energie uit nieuw te ontwikkelen zon- en windparken in Nederland.
 
Ook kijken de partners samen naar mogelijkheden om het energieverbruik van de restaurants te reduceren en de energievoorziening verder te verduurzamen door zelf energie op te wekken.
 
McDonald’s werkt op inmiddels vele vlakken aan verduurzaming. Zo werkt McDonald’s aan duurzame bouw, duurzame logistiek en een zero waste aanpak. Ook op het vlak van energie is veel mogelijk. Vanuit de samenwerking met Eneco komt de focus te liggen op het reduceren van het energieverbruik met 15% per 2030 én op de inzet van lokaal gewonnen duurzame energie. Hiermee draagt McDonald’s in Nederland bij aan de wereldwijde ambitie om in 2030 een reductie van 36% broeikasgasuitstoot van restaurants en kantoren te realiseren.
 

Restaurants

Om de energievoorziening van de 254 restaurants in Nederland te verduurzamen stapt McDonald’s vanaf januari 2023 over op regionaal opgewekte zonne- en windenergie van Eneco. Daarnaast kunnen restaurants – afhankelijk van de locatie – ook zelf duurzame energie opwekken. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden met zonnepanelen op het dak van de locatie of met de aanleg van een solar carport. Voor de momenten dat de zon even niet schijnt en het windstil is, wordt gekeken naar de mogelijkheid van energieopslag. Natuurlijk komt ook het vraagstuk aan bod hoe bestaande restaurants van het aardgas af kunnen.