NPN Drukkers investeert in chemievrij plaat belichten

12-06-2019 (12:50) - Sustainable

Bij NPN Drukkers in Breda is een nieuwe Kodak Trensetter offsetplaat belichter geïnstalleerd. ‘Tegelijkertijd zijn wij overgestapt op chemievrij plaat belichten’, zegt directeur Erik de Lorme.

‘Daarvoor gebruiken we de nieuwe Kodak Sonora X platen. Met deze procesvrije offsetplaten kunnen we groener en economischer drukken. Voor het belichten van Kodak Sonora platen zijn geen chemicaliën nodig en is ook onze ontwikkelmachine overbodig geworden. Er komt geen afvalwater en vluchtige organische stoffen meer in het milieu en ook het energie- en waterverbruik is significant minder. Naast de milieuargumenten, die ons inziens steeds belangrijker worden, zijn de operationele kosten lager. Ook dat heeft een rol gespeeld bij onze overweging om over te stappen op chemievrij plaat belichten.’