TCO Development komt met e-waste quiz voor International E-waste Day

TCO Development komt met e-waste quiz voor International E-waste Day

06-10-2020 (09:29) - Sustainable

TCO Development zet International E-waste Day in de schijnwerpers met quiz over elektronisch afval. In 2019 werd er wereldwijd 53,6 miljoen ton aan elektronisch afval gegenereerd. Deze hoeveelheid is in slechts vijf jaar tijd met 21 procent gegroeid. TCO Development wil met de quiz bijdragen aan de publieke bewustwording van dit probleem.
 
Veel elektronisch afval wordt tegenwoordig op onveilige wijze verwerkt. Dit draagt bij aan vervuiling, gevaar voor de volksgezondheid en het verlies van waardevolle eindige hulpbronnen. In de meeste landen heeft men grote moeite om deze enorme hoeveelheden afgedankte producten op een verantwoorde en grondstof efficiënte manier te verwerken. In 2019 werd slechts 17% hiervan ingezameld en gerecycled. De International E-Waste Day is op 14 oktober. Het thema van dit jaar is onderwijs. Vorig jaar schaarden meer dan 112 organisaties in 48 landen zich achter dit initiatief voor het bevorderen van de recycling van elektronisch afval. 
 
Ter voorkoming van elektronisch afval biedt TCO Certified een circulaire aanpak van de productie en het verbruik van IT-producten. Volgens de criteria van TCO Certified moeten IT-producten duurzaam, repareerbaar, upgradebare en recycleerbaar zijn zodat ze langer meegaan en de gebruikte grondstoffen kunnen worden herwonnen. Het keurmerk omvat vanaf dit jaar een aanvullende certificering voor elektronisch afval. Deze certificering is bestemd voor producten die aan uiterst stringente duurzaamheidscriteria voldoen.
 
Doe hier de e-waste quiz en kom te weten wat jij over elektronisch afval weet.