Varkens in Nood verzoekt minister van Dierenwelzijn

Varkens in Nood verzoekt minister van Dierenwelzijn

01-07-2021 (14:12) - Sustainable

Varkens in Nood roept informateur Hamer en de partijen die bij de formatie betrokken zijn op om het komende kabinet uit te breiden met een minister van Dierenwelzijn. Die moet opkomen voor de rechten van dieren zonder belemmerd te worden door tegenstrijdige belangen, zoals nu het geval is.
 
In Nederland leven meer dan 150 miljoen gedomesticeerde dieren. Verreweg het grootste deel hiervan bestaat uit dieren in de vee-industrie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor het welzijn van deze dieren. Volgens een analyse van Varkens in Nood zijn de verschillende landbouwministers daar de afgelopen decennia structureel in tekortgeschoten. De dierenbeschermingsorganisatie pleit voor een onafhankelijke minister van Dierenwelzijn.
 

Tegenstrijdige taken

De minister van LNV is van oudsher verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling van de visserij en landbouw. Pas veel later is daar de bescherming van dieren aan toegevoegd. Het landbouwministerie kwam daarmee in een onmogelijke spagaat; een sterke focus op de ene taak gaat vrijwel altijd ten koste van de andere.
 

Dierenwelzijn structureel ondergeschikt

De analyse door Varkens in Nood toont aan dat dierenwelzijn bij LNV vaak het onderspit delft zodra er economische belangen spelen. Zo ondernemen ministers van LNV al jarenlang weinig concrete actie tegen misstanden als stalbranden, castratie, hittestress en sterfte tijdens diertransporten. De aanpak daarvan zou te duur zijn en daardoor ten koste kunnen gaan van de Nederlandse handelspositie.