53% Nederlanders maakt zich zorgen om online veiligheid

53% Nederlanders maakt zich zorgen om online veiligheid

05-01-2022 (10:51) - Tech

Bijna zeventig procent van de Nederlanders is in toenemende mate bezig met de veiligheid van hun online gegevens, blijkt uit onderzoek van juridisch probleemoplosser ARAG onder ruim tweeduizend respondenten. Op dit moment gelooft een ruime meerderheid niet dat zijn of haar persoonlijke gegevens online veilig zijn.
 
“Het aantal gevallen van online fraude neemt steeds verder toe”, stelt Hanneke Rommelaar, jurist bij ARAG en gespecialiseerd in consumentenrecht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om WhatsApp-fraude, een redelijk nieuw fenomeen waarbij criminelen zich voordoen als een bekende om op die manier geld te ontfutselen. Rommelaar: “De verhalen over bankrekeningen die worden geplunderd staan niet meer op zichzelf. Het beeld dat alleen ouderen slachtoffer zijn van online fraude is bovendien sterk achterhaald. Tegenwoordig kan je bij het aanklikken van één frauduleuze link in een WhatsApp of e-mail al zwaar in de problemen zitten. Logisch dat men hier bezorgd over is.”
 

Te weinig voorzorgsmaatregelen

ARAG is op haar beurt bezorgd over het grote aantal Nederlanders dat niet bekend is met identiteitsfraude op het internet. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat negentien procent van de ondervraagden niet bekend is met de gevolgen van internetfraude; bijna een kwart geeft aan geen voorzorgsmaatregelen te nemen tegen fraude op het internet. Rommelaar: “Het is opvallend te noemen dat dat bijna drie op de vier vertrouwen heeft in het eigen beoordelingsvermogen online. Dit staat namelijk haaks op het aantal incidenten dat plaatsvindt.”