DDMA Barometer 2021: voorbereiding op wereld zonder cookies

20-05-2021 (10:52) - Tech

Het grootste gedeelte van het Nederlandse bedrijfsleven weet dat de third-party cookie in de nabije toekomst gaat verdwijnen. Dat blijkt uit de DDMA Barometer 2021, waarvoor 162 Nederlandse organisaties zijn ondervraagd. 81% geeft aan te begrijpen dat deze wereld zonder cookies grote gevolgen gaat hebben voor de data-driven marketingsector. Toch moeten er ondanks dit besef nog behoorlijk wat stappen worden gezet. Slechts 9% geeft namelijk aan helemaal gereed te zijn voor de cookieless world.
 
Diana Janssen, directeur van DDMA: "De DDMA Barometer 2021 laat duidelijk de grote afhankelijkheid van third-party cookies zien binnen de marketingsector. De impact van de cookieless world is dus groot, zeker nu ook Google heeft aangekondigd third-party cookies te gaan blokkeren. Het is daarom echt tijd dat organisaties actief gaan nadenken over hoe zij op de lange termijn online hun (toekomstige) klanten willen bereiken. Met dit onderzoek en onze andere activiteiten stimuleren we onze leden om verder te kijken dan een snelle, functionele vervanging van third-party cookies. Laat je niet verleiden door een quick fix, maar maak werk van een duurzame klantcontactstrategie, waar zowel je organisatie als de consument voordelen van ondervindt."
 

Cookieless world leeft

De Barometer laat zien dat de cookieless world de gemoederen sterk bezighoudt binnen de marketingsector. Dat is ten eerste duidelijk zichtbaar aan de bureauzijde van de markt: van alle ondervraagde bureaus merken de meesten dat het onderwerp rondom een aantal onderwerpen sterk leeft. Zo ziet 74% van de bureaus zorgen bij hun klanten over marketing performance. Daarnaast geven bureaus aan dat klanten kampen met problemen rondom retargeting (72%) en web analytics (70%).
 

Voorbereiding

Dat de urgentie van het probleem groot is, zien we ook terug in de voorbereidende fase waarin de meeste organisaties zich bevinden in relatie tot het cookie-vraagstuk. 69% van de organisaties geeft aan bezig te zijn met de voorbereiding op de cookieless world. Toch geeft slechts 8% aan al volledig voorbereid te zijn. Van de ondervraagde merken worden de voorbereidingen in 94% van de gevallen aan de marktetingzijde opgepakt. 52% van de merken pakt het breder aan en betrekt de legal afdeling bij het cookie-vraagstuk, al vormt deze groep een kleine meerderheid. Ondanks de urgentie van het probleem heeft bijna één op de vijf organisaties (19%) nog helemaal geen stappen heeft gezet naar om zich klaar te maken op een wereld zonder de third-party cookies. Als we alleen naar de merken kijken geldt dit zelfs voor bijna een kwart (23%).

Hoewel de meeste organisaties zich bewust zijn van de impact van de cookieless world en de eerste voorbereidingen treffen, is men over het algemeen nog sterk cookie-afhankelijk. Zo zet maar liefst 94% third-party cookies in voor web analytics om bezoekersgedrag te meten. Ook voor marketing performance (86%), retargeting (79%), het opbouwen van klantprofielen (65%) en het opzetten van A/B-testen of on-site personaliseren (60%) zijn third-party cookies nog steeds in gebruik. Slechts 2% van ondervraagde merken geeft aan geen third-party cookies te gebruiken.