DDMA formuleert datagebruik uitgangspunten

18-02-2021 (12:12) - Tech

Branchevereniging DDMA heeft samen met de Argumentenfabriek en een koplopers uit de data-driven marketingsector de Uitgansgpuntenkaart voor Datagebruik ontwikkeld.
 
Het is van cruciaal belang voor elke organisatie die data- en klantgedreven werkt is dat klanten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens in goede handen en veilig zijn. Een datavisie en duidelijke kaders voor datagebruik zijn hiervoor uiteraard onmisbaar, en daarom heeft DDMA deze uitgangspuntenkaart gemaakt.
 
Maatschappelijk vertrouwen
Steeds meer organisaties zien dat het hebben van een eigen normen- en waardenkader voor datagebruik essentieel is om maatschappelijk vertrouwen op te bouwen. Alleen voldoen aan wetten en regels is niet genoeg: naast wat je met data mág gaat het er vooral om hoe je als organisatie met data wíl omgaan, aansluitend op de verwachtingen van de consument. Met de Uitgangspuntenkaart wil DDMA organisaties stimuleren een eigen visie op datagebruik te formuleren. De uitgangspunten zijn direct toepasbaar op de werkvloer, bij ethische keuzes over datagebruik en voor het opzetten van datagedreven campagnes.
 
Denktank
De uitgangspunten zijn tot stand gekomen in verschillende door de Argumentenfabriek georganiseerde denksessies en vervolgens getest aan de hand van praktijkvoorbeelden. In deze denk- en testsessies is met enthousiaste experts van een aantal grote bedrijven nagedacht.
 
DDMA biedt de Uitgangspuntenkaart aan als hulpmiddel voor organisaties om zelf aan de slag te gaan. Voor organisaties die op zoek zijn naar meer sturing en begeleiding, heeft de branchevereniging daarnaast de workshop Data-ethiek in de praktijk ontwikkeld.