Efficiënter inrichten van bedrijfs- en fabrieksprocessen door software

22-04-2020 (13:30) - Tech

Bedrijven proberen steeds duurzamer te werk te gaan. Belangrijk onderdeel hierbij is het minimaliseren van afval. Denk bijvoorbeeld aan restafval wat overblijft aan het eind van de productieketen. Dergelijk afval kan vaak niet hergebruikt worden, wat voor onnodig hoge kosten zorgt. Daarbij past het niet in een maatschappelijk verantwoorde wijze van ondernemen.
 
Er zijn verschillende oplossingen om onder meer restafval aan het eind van de productieketen tegen te gaan. In dit artikel zoomen we in op de mogelijkheden die software hierin kan bieden. Hoe zorg jij er momenteel voor, dat regelmatig kritisch naar bedrijfs- en fabrieksprocessen gekeken wordt in je organisatie?
 

Software inzetten voor proces-optimalisatie

Process Simulate is een voorbeeld van software, welke gebruikt kan worden bij de optimalisatie van processen. In deze software kunnen processen binnen een 3D-omgeving worden ingeladen om deze vervolgens te verifiëren en analyseren. Het gebruik van deze tooling is niet alleen interessant om bestaande bedrijfsprocessen te bekijken. Denk ook aan de mogelijkheid om nieuwe processen vooraf te simuleren. Tegen welke problemen loop je mogelijk aan? Hoe kun je deze problemen al op voorhand oplossen? Pas wanneer een proces optimaal is ingericht, kun je deze toepassen binnen je organisatie. Het voorkomt vertragingen, onnodig verlies van materialen, enzovoort.
 

Bottlenecks binnen processen in kaart brengen

Een goed alternatief voor het gebruik van Process Simulate is Plant Simulation. Deze software helpt je mogelijke bottlenecks binnen processen in kaart te brengen. Ook hierbij geldt dat niet alleen bestaande processen geanalyseerd en geoptimaliseerd kunnen worden, maar ook nieuwe processen. Het optimaliseren van processen alvorens deze in de praktijk worden toegepast, levert je mogelijk een flinke besparing op. Daarbij helpt het je het rendement van je organisatie te verbeteren en de productiviteit van medewerkers te verbeteren. Heb jij al eens van deze software gehoord?
 

Modelleren van processen 

Niet alleen is het interessant om processen te analyseren en verder te optimaliseren. Een eerste stap zal altijd het in kaart brengen van processen zijn. Naarmate je organisatie groeit, zullen er steeds meer processen worden ingericht. Het kan lastig zijn om grip te houden op deze processen en daarmee op de kosten binnen je organisatie. Door processen vanaf het begin te modelleren in software, blijf je de grip behouden! Er zijn verschillende applicaties en tools die hulp kunnen bieden bij het modelleren van processen. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft Visio, BWise en iProcess.