Grootschalige update NU.nl-app

02-11-2017 (12:15) - Tech

NU.nl heeft de feedback van haar gebruikers ter harte genomen en op basis van deze feedback haar app compleet vernieuwd. Een nieuw design moet het nieuws overzichtelijker weergeven. De vernieuwde app wordt vanaf vandaag gefaseerd uitgerold. 
 
Het vernieuwde uiterlijk moet meer rust brengen door meer beeld en witruimte weer te geven. 
In de nieuwe versie van de app zijn geen grote nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Wel zijn er concrete plannen om de NU.nl-apps op korte termijn intelligenter te maken. Het nieuwsmedium werkt onder meer aan gepersonaliseerde pushnotificaties, waarmee op basis van bijvoorbeeld locatie een nieuwsbericht naar een bepaalde groep gebruikers kan worden gepusht.