Ilionx en QNH gaan samen de markt bestormen

27-03-2018 (11:21) - Tech

Branchegenoten Ilionx en QNH hebben overeenstemming bereikt over een verregaande samenwerking. De intentie is om op termijn als gezamenlijke entiteit op de ICT-markt te opereren.


Ilionx is afgelopen jaar door investeringsmaatschappij Egeria overgenomen en vanuit die positie is besloten om de samenwerking met QNH te versterken. Floris Waage, partner bij Egeria: “Al tijdens de acquisitie van ilionx was ons oog gevallen op QNH, waarbij we toen al zagen dat de bedrijven op veel punten complementair zijn. Het is dus logisch dat we als onderdeel van de innovate & growth strategie van ilionx weer bij QNH zijn uitgekomen."


Wiebe de Boer, CEO van ilionx: “Er is al langer een sterke en groeiende vraag van vooral grotere bedrijven in Nederland naar ICT-dienstverlening. Ik ben ervan overtuigd dat wij met de kennis, kunde en ervaring die de mensen van QNH hebben nog beter aan deze vraag kunnen voldoen. Ik zie bovendien veel overeenkomsten op het gebied van de bedrijfscultuur, de manier van werken en de focus op kwaliteit. Daarbij zullen we elkaar zeker versterken op het gebied van Microsoft- en Java-technologie en worden we met zo’n 150 gezamenlijke BI-experts een van de grootste spelers van Nederland."


Hen Snackers, CEO van QNH, is ook verheugd over de overeenkomst: “Onze specialisaties vullen elkaar heel goed aan. QNH heeft een belangrijke positie in onder meer telecom, industrie en retail, terwijl ilionx bijvoorbeeld meer gespecialiseerd is in de zorgsector. We zijn beiden sterk in de financiële sector, maar ik zie hier juist kansen om als gecombineerde speler een nog groter marktaandeel te veroveren.”