Ouderen omarmen sociale media

30-12-2017 (08:30) - Tech

Ouderen maken steeds vaker gebruik van sociale media. Vooral onder 65- tot 75-jarigen heeft het socialemediagebruik de laatste jaren een vlucht genomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over online activiteiten van Nederlanders.

 
In 2017 zei 64 procent van de ondervraagde 65-75 jarigen actief te zijn geweest op de sociale media in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek. Vijf jaar eerder was dit nog 24 procent. Ook het sociale mediagebruik van 75-plussers is dit jaar gegroeid.  35 procent gaf aan gebruik te hebben gemaakt van sociale media, in 2016 was dat nog 22 procent en in 2012 niet meer dan 5 procent.
 

buitenshuis online

Steeds meer oudere internetgebruikers gaan ook buitenshuis online: 61 procent van de 65- tot 75-jarige internetgebruikers en 33 procent van de 75-plussers deed dat in 2017. Vijf jaar eerder was dat nog achtereenvolgens 16 en 4 procent.
 

smartphone

Iets meer dan de helft van 65- tot 75-jarigen gebruikte daarvoor de mobiele telefoon of smartphone. Onder ouderen van 75 jaar en ouder lag dat met iets meer dan 20 procent lager. Na de mobiele telefoon of smartphone is de tablet met 32 procent (65 tot 75 jaar) en 19 procent (75+) het populairst voor het internetgebruik.