Politiek laat kansen liggen op IT-gebied

19-12-2017 (11:07) - Tech

ICT’ers vinden dat het kennisniveau van politici op het gebied van IT te laag is, zij laten daarmee kansen liggen. Dit blijkt uit onderzoek van IT-platform AG Connect. Ruim driekwart van de ondervraagden vindt het kennisniveau van politici in de huidige regering redelijk laag tot laag. 
 

lappendeken met lappenmiddelen

Misschien nog wel overontrustender: Geen enkele ICT’er vindt het kennisniveau van politici hoog en slechts 1 procent vindt het niveau redelijk hoog. De respondenten baseren hun oordeel vooral op het mislukken, uitlopen of duurder worden van ICT-projecten bij de overheid. ‘Een lappendeken met lappenmiddelen’, noemt een van de respondenten de digitale overheid. Een andere respondent voert Letland aan als voorbeeld hoe het wel goed zou kunnen worden aangepakt. 
 

kansen

Volgens de professionals is het zonde dat de kennis niet toereikend is. Juist op het gebied van ICT zijn er kansen. Bij de registratie van burgergegevens, het oplossen van het fileprobleem en in de zorg kan ICT een cruciale rol spelen. Daarbij krijgt cybersecurity veel te weinig aandacht, vinden de ondervraagden.