Beewan meet ROI Nederlandse bedrijfsdeelname World Expo 2020

31-10-2019 (13:42) - Toeleveranciers

Livecom agency Beewan gaat samenwerken met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De RVO en het ministerie brengen voor het eerst het rendement in kaart van Nederlandse bedrijven en instellingen die deelnemen aan de World Expo in Dubai. Beewan neemt een gedeelte van de uitvoering voor zijn rekening.

Beewan meet het effect van de deelname van een selectie van bedrijven aan evenementen voorafgaand en tijdens de Expo, georganiseerd door het Nederlandse projectteam voor de Expo-deelname. De effectiviteitsmeting geldt voor zowel de zes maanden op de World Expo 2020, als voor de activiteiten in de aanloop naar Dubai. Daarnaast brengt Beewan rapport uit over de deelnemende Nederlandse bedrijven op het Nederlandse paviljoen zelf, in termen van Return On Investment.

De World Expo 2020 Dubai heeft als centrale thema ‘Connecting Minds, Creating the Future’. De expo zet sterker dan vorige expo’s in op het samenbrengen van wereldwijde zakelijke delegaties. Met de meerjarige campagne Uniting Water Energy Food profileert Nederland zich de komende jaren in de aanloop naar de expo nadrukkelijk als partner in de Golf-regio. Een platform voor het Nederlandse bedrijfsleven, met activiteiten vóór, tijdens en na de expo.