E-mails onder de loep

15-06-2017 (11:43) - Toeleveranciers

De DDMA Nationale E-mail Benchmark 2017 is gepubliceerd. Dit betekent een uitgebreide analyse aan de hand van 4,8 miljard emails, verdeeld over 185.000 campagnes. Belangrijkste uitkomst: kleine campagneomvang, verzending buiten kantooruren en dynamische content zorgen voor de hoogste open- en klikratio’s.
 
dynamische content
Responsive e-maildesign wordt het meest gebruikt, terwijl juist dynamische content in e-mail, zeker op mobiel, de meeste impact heeft op de klikratio (0,9% hoger). Omdat in slechts 37% van de onderzochte campagnes gebruik is gemaakt van dynamische content, is hier nog winst te boeken. 
 
omvang
More is less, dat geldt zeker voor de klikratio van campagne e-mails. De ratio’s zijn lager bij een grotere omvang. Mails die naar meer dan 10.000 mensen worden gestuurd, worden 5,9% minder vaak geopend. Campagnes met de kleinste campagne-omvang, 500-1.000 ontvangers, scoren qua COR (Open Ratio) 9,7% beter dan gemiddeld. 
 
tijdstip 
Zoals aangegeven zijn campagnes die buiten kantooruren verzonden worden beter bekeken. Als organisaties slim zijn, versturen ze de mailings op deze tijdstippen. 72% van de mailings worden echter nog tijdens kantooruren verstuurd. Op maandag worden mails het vaakst geopend, op zaterdag klikken mensen het meest door.