Sandd neemt Van Straaten Post over

15-09-2017 (10:31) - Toeleveranciers

Sandd en Van Straaten Post hebben overeenstemming bereikt over de overname van Van Straaten Post door Sandd. 


Het gecombineerde bedrijf is in staat zowel de niet-tijdkritische (48- en 72-uurs) alsook de tijdkritische (24- uurs) zakelijke markt te bedienen, met 100% landelijke dekking en vijfdaagse bezorging. Naast de grote zakelijke klanten kan Sandd nu ook consumenten en het midden- en kleinbedrijf bedienen. Deze overname leidt volgens Sandd tot meer concurrentie en vernieuwing op de postmarkt en biedt de Nederlandse burger, het bedrijfsleven en de bezorgers van Sandd en VSP nieuwe perspectieven. 
 

Paul van Straaten CCO

Ronald van de Laar, Voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Met dit succes hebben wij ons strategisch tweejarenplan gerealiseerd en is mijn opdracht als CEO volbracht. Het is nu een goed moment om de directie te vernieuwen en aan te passen aan onze nieuwe ambities. Rob Brakenhoff is inmiddels aangesteld als CEO en Paul van Straaten zal de rol van CCO gaan invullen. Ik heb een groot vertrouwen dat zij Sandd verder zullen brengen als modern bezorgbedrijf. Vanuit mijn nieuwe rol als Voorzitter van de RvC zal ik hen blijven steunen.”