Ministerie van Justitie en Veiligheid start jongerencampagne

03-11-2017 (09:15) - Campagnes

Werkgevers vragen jongeren die solliciteren op een baan of stage steeds vaker om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Veel jongeren weten echter niet precies wat een VOG is, of hoe de VOG-beoordeling werkt. Sommigen durven uit angst voor afwijzing zelfs geen VOG aan te vragen.


Er zijn bij hen onduidelijkheden over de mogelijke consequenties van een strafblad op het verkrijgen van een VOG. Ten onrechte, zo blijkt uit cijfers: in 2016 kreeg meer dan 99% van de jongeren die de verklaring aanvroeg gewoon een VOG. Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, lanceert een campagne om jongeren te informeren en de beeldvorming over de VOG te verbeteren.
 

negatieve consequenties

Minister Dekker (Rechtsbescherming) geeft aan: “Sommige jongeren met een strafblad vragen geen VOG aan uit angst voor weigering. Dit heeft helaas negatieve consequenties voor loopbaankeuzes en daarmee de ontwikkeling van jongvolwassenen. Elke situatie is echter anders. Daarom raden wij jongeren aan de VOG altijd aan te vragen, want de meeste jongeren krijgen de VOG”.


strafbare feiten

Sommige strafbare feiten vormen voor de ene baan of stage wél een bezwaar, maar voor de andere niet. Denk bijvoorbeeld aan het weigeren van een VOG voor een taxichauffeur die een strafblad heeft wegens rijden onder invloed. Dit is voor de functie van bijvoorbeeld administratief medewerker geen bezwaar. In de gevallen waar Justis de VOG wel weigert vanwege een strafblad, wegen de risico’s voor de samenleving zwaarder dan het persoonlijk belang van de aanvrager.
 

toolkit

In drie filmpjes, door Nowsy ontwikkeld voor social media als Instagram en Spotify, gaat influencer Kaj Gorgels de straat op om jongeren te bevragen over de VOG. Op de website www.watdevog.nl kunnen jongeren anoniem een VOG-check doen om te kijken hoe groot de kans is dat ze de verklaring krijgen. Speciaal voor jeugdprofessionals is er een toolkit ontwikkeld waardoor ze jongeren beter kunnen ondersteunen bij de VOG-aanvraag.
 

over Justis

Screeningsautoriteit Justis beoordeelt de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving. Justis maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid.