Abonnementen

Wilt u een abonnement afsluiten op FONK Magazine? Dan verwijzen wij u graag naar onze webshop.

FONK Magazine:

Postbus 66
1398 ZH Muiden
0294-262360
e: abonnementen@fonkonline.nl

Abonnementsvoorwaarden

Abonnementen zonder specifieke einddatum gelden tot wederopzegging en worden zonder tegenbericht stilzwijgen verlengd.

Voor opzegging van een abonnement zonder einddatum dient een opzegtermijn van 1 maand (4 weken) in acht genomen te worden.

Ook voor abonnement met specifieke einddatum (abonnementen van 6 maanden of 3 maanden) geldt de wettelijke opzegtermijn van 1 maand.

Abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Proefabonnementen worden niet stilzwijgend verlengd.

Het opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te geschieden naar ons postadres of naar abonnementen@fonkonline.nl

Vermeld in uw correspondentie altijd uw abonneenummer zoals aangegeven op het adreslabel.