Baan van het leven

Baan van het leven

19-02-2020 (09:00) - Campagnes

De berichtgeving over het onderwijs is de laatste jaren vooral negatief. Dat heeft een flinke impact op het aanzien van vak, maar ook op de trots van onderwijsprofessionals zelf. Cheil Amsterdam lanceerde afgelopen week in samenwerking met PR bureau Coopr, de diverse onderwijsorganisaties en het Ministerie van OCW, een positief geluid. “Werken in het onderwijs. De baan van het leven.”
 
Het thema ontstond uit het inzicht dat werken in het onderwijs het meest veelzijdige vak ter wereld is. Het gaat over taal, rekenen, achterstand, voorsprong, verleden, verliefdheid, voetbalplaatjes, tandenfeeën, kiezen, delen, gulden snede, spijt, tijd en diploma’s. Die veelzijdigheid, dat maakt werken in het onderwijs net zo mooi, moeilijk, spannend en dankbaar als het leven zelf. ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven.’
 

Middelen

Naast strategie en het overkoepelende thema werd een serie video’s, een serie foto’s met quotes van leerlingen en het online platform ontwikkeld. In de serie video’s geven leerlingen en onderwijspersoneel antwoord op 1 simpele vraag: ‘Wat heb jij vandaag geleerd?’ De slimme, grappige en altijd uit het leven gegrepen antwoorden laten goed zien hoe mooi, dankbaar, maar ook uitdagend het onderwijs kan zijn.
 

Lancering

De campagne wordt door mensen in het onderwijs zelf gedragen, verspreid en groot gemaakt. Op initiatief van PR bureau Coopr vertellen onderwijs-influencers de komende tijd hun verhaal over ‘de baan van het leven.’ Dat doen ze via hun eigen social kanalen en in diverse landelijk media. Tegelijkertijd delen diverse onderwijsorganisaties en hun achterban de video’s en foto’s met quotes via hun social kanalen.
 

Platform

Alle middelen leiden (potentiële) onderwijsprofessionals en geïnteresseerden naar het platform www.debaanvanhetleven.nl. Daar verzamelen we verhalen uit het onderwijs en we stimuleren onderwijs professionals om hun eigen verhalen te delen.